S T R A Š I L K Y

 

J i ř í K ř i v o h l á v e k

 

 

Tuto povídku bych chtěl věnovat Markétě, Olině a Zuzce. Věřte děvčata, že bez Vás by tato povídka v žádném případě nemohla vzniknout.

Markéto a Olino, obdivuji Vás, že jste s těmi vašimi hrůzostrašnými strašilkami vydržely tak dlouho. Já bych to asi nedokázal.

Zuzko, dobře víš, jak Tě miluji. Věř, že napsáním této hrozné povídky jsem si uvědomil, že Tě miluji ještě mnohem víc, než jsem si myslel. Když nejsi se mnou, stýská se mi po Tobě. Ach jak jsem osamělý. Přál bych si, abys byla stále se mnou.

 

Upozornění pro všechny, kteří si hodlají přečíst tuto povídku:

1) V této povídce jsou popisovány poměrně hrůzné události, které by nemusel každý psychicky zvládnout. Proto varuji především ty jedince, kteří mají slabý žaludek a nemají rádi stříkající krev, ukousnuté údy a zaživa požírané lidi, ať raději tuto povídku nečtou.

2) Osoby, místa a některé události v této povídce jsou reálné, existují. Ovšem to, jak tyto osoby jednají a za jakých okolností, je pouze mým výmyslem, a proto se skutečnými osobami, místy a událostmi nemají mnoho společného. Nepřál bych si proto, aby osoby, místa a některé události v této povídce, byly ztotožňovány s osobami, místy a událostmi v tomto reálném světě.

3) Reálný, skutečný svět neexistuje. Všude je plno příšer, tmy a smrti a nikdo z nás nemůže vědět, kdy se s některou takovou hrůzou setká na vlastní kůži.

4) Nevěřte svému úsudku, který jste si udělali o autorovi této povídky, po jejím přečtení. Ve skutečnosti je autor ještě horší, než se vám jeví.

Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří si tuto povídku přečetli a opravili největší hrubky a nevhodná slovní spojení. Můj dík patří především mé milované Zuzce (jako první začala tuto povídku číst), vždy veselé spolužačce Markétě (tvoje znalost českého jazyka je opravdu fantastická a tvé super poznámky k textu byly někdy mnohem lepší než vlastní text, moc jsem se nad nimi nasmál {Poznámka: To ovšem neznamená, že jsem se jimi vždy řídil.}), sestře Jolaně, která tento text, stále ještě plný chyb, podrobila důkladné revizi, mému otci, který také nějakou tu chybu našel, a také všem ostatním, kteří si udělali čas a mou povídku si přečetli, nebo si ji někdy přečtou.

 

Jiří Křivohlávek

     

Prolog: Na Zemi; asi před čtyřmi miliardami let:

Země, relativně velká planeta, se líně otáčela v prostoru. Byla celá zářivě bílá, atmosféru plnou horkých plynů a vodních par. Na povrchu totiž milióny sopek vyvrhovaly do vzduchu žhavou lávu, smrduté plyny, vodní páru a milióny tun prachu. Země byla mladičká, byla stará pouze asi půl miliónu let. V jejím nitru to vřelo a stejně tak to vřelo i na povrchu.

Všude bylo velké vedro, pára, methan, sirovodík a i amoniak. Po kyslíku ani památka. Ještě v něčem se ale Země lišila od takové, jakou známe v současnosti. Byla sterilní. Ani ta nejmenší baktérie neplavala v právě vznikajících oceánech. Na Zemi nebyl žádný život.

Těžko by tam také nějaký přežil. Téměř každý den dopadaly na povrch Země obrovské, několikakilometrové meteority, které Zemi stále a znovu přetvářely. V atmosféře se vznášel prach a byla tak horká, že většina vody byla obsažena v ní, neboť voda na povrchu téměř stále vřela. Ze současného pohledu to na Zemi vypadalo jako v pekle.

A tu se objevil na periferii sluneční soustavy malý kousek skály. Byl to takový slepenec kamení, prachu, ledu a dalších ztuhlých plynů s asi třicetimetrovým průměrem. Pocházel s jakési vzdálené hvězdné soustavy. Tam kdysi dávno na jednu planetu dopadl obrovský meteorit, celou ji zničil a jeden takový kousek vymrštil daleko do kosmického prostoru.

Už letěl mnoho miliónů let vesmírem a vtom se konečně ocitl poblíž nějaké hvězdy. Ta ho začala pomalu přitahovat a malá hrouda kamení, ledu a kdo ví čeho ještě, se začala blížit k Zemi.

Do horké atmosféry Země vniklo další těleso. Nejprve proletělo téměř nezmenšenou rychlostí horní, řídkou atmosférou a pak když meteorit klesl níž, začal se silně zahřívat o spodní, hustší, atmosféru a intenzivně zářil. Asi padesát kilometrů nad povrchem, slepenec ledu, kamení a bůhví čeho ještě, nevydržel vibrace způsobené průletem atmosférou a za hlasitého výbuchu se rozlétl na tisíce malých kousků, které atmosféra postupně zbrzdila, a které celkem pomalu spadnuly na povrch Země.

Země už nebyla sterilní. Meteorit totiž obsahoval zbytky života, který nesl z planety, ze které byl vyvržen a ty, když se konečně po dlouhé době dostaly do příhodných podmínek, začaly růst a množit se.

Za dalších několik miliard let, se z těchto baktérií vyvinul život tak rozmanitý a pestrý, že ani nejinteligentnější tvor, člověk, mu pořádně nerozuměl.

Bylo tu totiž tolik druhů ryb, baktérií, savců, virů, rostlin, hmyzu, strašilek... že nikdo pořádně nevěděl, co se stane když...

V Brně; pondělí 13.10.1997; odpoledne:

"Tak pojď, Markéto," řekla Olina a doslova vytahovala Markétu ze Zverimexu. Markéta se totiž stále nemohla vynadívat na překrásného červenomodrozeleného papouška. Papoušek, potěšen tím, že o něj někdo projevil zájem, se před Markétou divoce naparoval, koulel očima a vesele štěbetal.

Markéta s Olinou si právě před chvílí koupily dvě malé samičky strašilek. Olina už se těšila, až si je zabydlí na privátě v krabici od jogurtů a Markéta ji zdržovala. Pořád hleděla na toho blbého papoucha a byla viditelně potěšená, když papouch na její obličeje živě reagoval.

"No tak už ho nech na pokoji a pojď. Nebo půjdu sama," zahrozila Olina a znovu s Markétou zacloumala. Markéta i Olina byly studentky třetího ročníku Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Obě studovaly odbornou chemii. Markéta anorganiku a Olina, která měla vždycky blíže k přírodě, se rozhodla studovat chemii životního prostředí. Obě dívky bydlely v Brně na privátě v Pisárkách. Obě byly z Jihlavy a obě se rozhodly pro to, že si svůj pobyt v Brně zpestří chovem strašilek. Ani jedna, ani druhá však netušila, že strašilky budou posledním zvířetem, které kdy budou chovat.

Markéta se konečně rozhodla nechat papouška papouškem a společně s Olinou opustila poněkud zapáchající Zverimex. Vyšly ven do oslepující záře podzimního slunce a ihned je zaplavil ruch Brněnských ulic a teplo sálající z rozpálených silnic způsobilo, že se jim za chvíli čela orosila maličkými kapkami potu.

"Uf, to je ale vedro," řekla Olina a už se těšila, až zítra v bazénu bude trénovat eskymácký obrat. Trénink v bazénu ji vždycky unavil, ale i tak domů (na privát) přicházela vždycky nádherně osvěžená studenou vodou z bazénu a ze sprch a ještě hodinu po tom, co opustila bazén, ji příjemně chladily její dlouhé, vlhké, kudrnaté vlasy. Vždycky trvalo celou věčnost než uschly.

Pak si ale vzpomněla na strašilky, které měla v krabičce v baťůžku. Snad jim není horko. To by bylo pěkně blbé, kdyby strašilky, za které dala padesát korun, v tom horku zdechly.

V tramvaji, která je pomalu kodrcavou jízdou odvážela domů do Pisárek, bylo ještě větší horko než venku. Navíc se v uzavřeném prostoru tramvaje vznášely roztodivné pachy asi padesáti lidí, kteří se v tom vedru intenzivně potili. Navíc na Mendláku přistoupily dvě asi patnáctileté slečny, které voněly jako továrna na výrobu voňavek a během minuty svou příjemnou vůní zamořily celou tramvaj.

Markétě, která před tím byla celkem živá a poskakovala po rozpálené dlažbě jako mladá kobylka, se udělalo špatně. Před očima se jí dělaly mžitky a v uších jí začalo nepříjemně hučet. Cítila, jak jí po celém těle stékají horké stroužky potu. Myslela, že každou chvíli omdlí.

Nakonec tramvaj zastavila a děvčata se vyhrnula ven. Markéta spíše vypadla než vystoupila, ale chladnější a čerstvější vzduch jí okamžitě udělal dobře a Markéta pomalu, ale jistě zase ožila. Olina, která poslední půlhodinu myslela stále jen na to, aby v tom horku a smradu v tramvaji strašilky nechcíply, si ani nevšimla, že se Markétě před chvílí v tramvaji udělalo celkem dost zle.

"No mně snad vomejou," řekla Markéta a teatrálně si otřela pot a krátké, tmavohnědé vlasy z čela a vydala se za Olinou směrem k privátu.

 

Později téhož dne:

"Ty jsou ale hezké, viď?" řekla Olina sklánějící se spolu s Markétou nad krabičkou se strašilkami. Krabička měla asi 10 X 15 centimetrů a byla asi 10 centimetrů hluboká, opatřená tmavomodrým víkem, který byl na krabici volně položený, aby strašilky mohly dýchat. V krabici bylo několik větviček a hrstka jahodových listů, které děvčata před chvílí narvala na zahradě pana domácího. Až úplně na dně byla dvě malá hnědá zvířátka, asi pět centimetrů dlouhá a hladově okusovala čerstvé jahodové listí. Polovinu délky jejich těla tvořil protáhlý doutníkovitý zadeček, zakončený řitním otvorem. Druhou polovinu těla tvořil hrudníček se třemi páry nohou a malá hlava, připomínající zmenšeninu ragbyového míče, ze které vyrůstala dvě dlouhá článkovitá tykadla. Na nohou i na zadečku měly strašilky roztodivné výrůstky, ostny, trny a výčnělky. Celkem dobře napodobovaly větvičku s oschlým listím. Nejzajímavější byl ovšem pohled na jejich ústa. Byl to oválný otvor na hlavě, který byl obklopen čtyřmi makadýlky a ohraničen obrovskými kusadly.

Strašilky se pomalu posunovaly po jahodovém listí, makadly si potravu strkaly až do úst, kde ji hbitě drtily kusadly a rozdrcenou rychle polykaly. Téměř bylo slyšet, jak chroustají.

"Těm ale chutná," řekla Olina, zvědavě pozorujíc živící se strašilky.

"To teda jo," odvětila Markéta, "s takovou nás do tejdne sežerou."

Olina se podívala na Markétu a usmála se. Po chvíli dodala:

"Tak z toho strach nemám. Tady v knížce se píše," řekla Olina a podávala Markétě knížku s názvem Akvaristika a teraristika, kterou si Olina koupila minulý týden doma v Jihlavě, "že strašilky jsou fytofágní živočichové a to znamená, že žerou jenom listí."

Markéta si knížku vzala, několikrát ji obrátila v ruce a dodala:

"No jo, ale co když jim všecko listí dojde a budou mít hlad. To nás pak klidně sežerou a bude jim úplně jedno, jestli jsou fytofágní nebo ne," řekla Markéta a tvářila se při tom, jakoby ji už nějaká strašilka okusovala koleno.

"Co se furt bojíš. Když říkám, že žerou jen listí, tak žerou jen listí. Podívej," řekla Olina, odklopila tmavomodrý dekl a vsunula ruku mezi strašilky. Markétě vyjely její hezké tmavohnědé oči a s hrůzou sledovala, jak Olina bere do ruky jednu strašilku a vytahuje ji ven z terária. Markéta se narovnala a o krok ustoupila. Vyděšeně pozorovala malou strašilku pomalu pochodující po Olinině ruce.

"No vidíš," řekla do ticha Olina, "žere mě snad?"

"Ne," řekla Markéta hlasem, ve kterém bylo slyšet spíše hrůzu, než souhlas s Olinou, ale Olina už Markétu znala na tolik, že věděla, že Markéta zase `hraje`, a tak se jen usmála a vrátila strašilku zpátky do terária. Jakmile se strašilka ocitla mezi listím, začala zase hltavě žrát a listí začalo pomalu docházet.

 

V Brně; úterý 28.4.1998:

"Jé oni už maj zase všecko sežraný," řekla Olina a sklonila se nad teráriem (asi dvojnásobné velikosti, než bylo to první), ve kterém lezly dvě minimálně dvaceticentimetrové strašilky. Během třičtvrtě roku, co je děvčata chovala, se strašilky sedmkrát svlékly a z původních pěti centimetrů vyrostly až na současných dvacet. Markéta s Olinou jim musely dvakrát měnit terárium, aby uspokojily jejich stále větší nároky na prostor. Největší nároky ale měly strašilky na potravu. Lépe řečeno na množství potravy. Ze začátku strašilkám stačily dva lístky ostružiny či jahody denně, dnes sežraly asi půl kila zeleného denně. Bylo to moc, hrozně moc.

Děvčata se o ně musela intenzivně starat a nejhorší bylo, když odjížděla na víkend domů. To pak musela nacpat plné terárium listím a když v pondělí Markéta s Olinou zase přijely, bylo všechno listí pryč, zato dno bylo plné malých suchých bobků.

Děvčata si taky na strašilky zvykla tak, že je nechala občas volně běhat po celém pokoji a dokonce i Markéta si zvykla na to, že několikrát našla strašilku spokojeně podřimující na jejím polštáři. Ovšem s tím, že strašilky začaly běhat po celém pokoji se objevil jeden menší problém, nebyla to suchá kůže zanechaná kdekoliv, ani záplava bobků upuštěných taktéž kdekoliv, ale asi šest malých vajíček denně, které strašilky snesly kdy a kde je napadlo. Ten problém spočíval v tom, že když se na vajíčko omylem stouplo, rozmáčklo se a vytekla z něj malá kapka (vajíčko mělo asi dva milimetry v průměru) tmavohnědé tekutiny, která ovšem neuvěřitelně silně zapáchala. Stačilo rozšlápnout jedno vajíčko denně a jejich útulný pokojíček se proměnil v smradlavé doupě, ve kterém to páchlo, jako když se tam škvaří výkaly.

"No a divíš se jim," odpověděla Markéta "vždyť jsou velký jako krávy."

"Jako krávy sice né, ale velký sou fakt dost," reagovala Olina a po chvíli ještě dodala:

"Ale i na to jak sou velký, toho sežerou moc. To musí být nějací mutanti, nebo co."

"No a divíš se. Pan domácí ty svý jahody každý týden stříká jakýmsi prevítem a ty chudinky strašilky to pak žerou. Žrát to já, tak už mám dvě hlavy a tři ruce."

Olina se na Markétu podíval s výrazem, který říkal: `No ty seš ale hnusná` a po chvíli odešla ven natrhat strašilkám nějakou menší svačinu. Strašilky ve svém malém výběhu nervózně lezly a z hladu se vzájemně okusovaly, jak už si i děvčata stačily všimnout.

Emilka, jak se jmenovala jedna ze strašilek, divoce chodila po malém dnu terária a začala být nervózní. Nikde žádný sameček a tolik málo místa. Sežerou potravu a co bude potom? Z jejích vajíček se vylíhnou jen kopie jí samotné a z toho se jí udělalo náhle zle. Hodně zle. A v tom Emilka ucítila, že se s ní něco děje. Ano, opravdu se s ní něco dělo. Probíhalo to právě teď v jejím těle. Všechny hormony a tělesné šťávy se začaly pomalu měnit. Vývoj vajíček v jejím těle se během několika málo hodin zastavil. Emilka se začala měnit.

 

Brno; úterý 12.5.1998; večer:

"Ty Olino, to snad není možné," začala Markéta, když došly ze školy. Olina přivábena nezvyklou vážností Markétina tónu, přistoupila k Markétě vedle terária a pohlédla na strašilky. Nevěděla, co Markétu tak rozrušilo, sama nic divného nepozorovala.

"Podívej se na Emilku, jaká má dlouhá křídla," dokončila Markéta. Olina strnula. Opravdu. Emilka měla křídla dvakrát tak dlouhá než Jůlinka, druhá to strašilka. Olina je poprvé přehlédla zřejmě proto, že krovky zakrývající křídla mají stejnou barvu jako tělo strašilky a když nejsou roztažené, prakticky s hnědým tělem strašilky dokonale splývají. Navíc v pokoji bylo celkem šero a na co by mohla přísahat: včera měl Emil křídla naprosto normální velikosti.

"No to snad není možný, fakt jo," žasla Olina a pravou rukou se zuřivě škrábala na nose. Ani si to neuvědomovala. Byla překvapená a taky vyděšená. Se strašilkami už zažily spoustu překvapení, ale to co viděla teď, je to možné? To že strašilky během tři čtvrtě roku tak vyrostly, to by snad ještě pochopila. Dobře se o ně staraly, měly teplo, dobré jídlo a tak dále. Že strašilky už od malička hrozně moc žraly, to taky dovedla pochopit. Rostly, a když něco roste, potřebuje to dostatek potravy. Že strašilky snášely plno vajec, která po rozbití hrozně smrděla, to taky dovedla pochopit. Tři vejce denně bylo pro strašilky celkem normální, a to že smrděla? To taky nebylo zase tak divné. Mnoho vajíček různých ptáků normálně smrdí, snaží se tak odpudit dravce, kteří vajíčka požírají. Strašilky sice nebyly ptáci, ale kdo ví, jak to u strašilek chodí. To, co ji skutečně vyděsilo bylo to, že samičce strašilky nikdy žádná pořádná křídla nevyrostou, jen samečkům vyrostou křídla, aby mohli létat a hledat tak samičky a Emil přece nebyl sameček, vždyť snášel vajíčka!

"Ty Markéto," řekla Olina osvícena náhlým nápadem "včera večer jsme jim to terárko čistily že?"

"Jo. Jasně, kdyby ne, tak už by se musely brodit v bobcích," odpověděla nechápavě Markéta a pomyslela si: `Ta Olina se snad zbláznila. Vždyť jim čistíme terárium každý den. Je tam pokaždý tolik bobků, že by se tam další den fakt brodily. Vždyť vždycky v pondělí jich tam je bezmála pěticentimetrová vrstva a teď je jich tam po dně jenom trochu. Jasně že jim ho čistily. To je přeci jasné.

"A kolik snesly za den vajíček?"

"No jak kdy. Někdy pět a někdy i sedm. Jak se jim chtělo. Proč?", zeptala se Markéta naprosto nechápajíc, kam tím Olina míří.

"Dalo by se tedy říct, že nesnesly míň než čtyry?", zeptala se znovu Olina a konečně si přestala škrábat nos.

"No. Nikdy míň jak čtyři nesnesly. To ať mě pokouše vzteklý pes, jestli někdy snesly míň jak čtyři," řekla Markéta a sledovala Olinu. `Tak teď se snad zbláznila docela,` pomyslela si Markéta a nechápavě kroutila hlavou. Olina odklopila děrovaný vrch terária a začala se probírat bobkama na dně.

"Jedna . . . . dvě . . . . . . . . no pojď se podívat."

"Ty Olino, nezbláznila ses. Odkdy počítáš strašilkám bobky?"

"Vajíčka! Jen dvě vajíčka!", téměř vykřikla Olina.

"No bóže. Tak má asi Jůlinka pauzu, nebo si je vzájemně žerou," snažila se nízký počet vajíček vysvětlit Markéta.

"Já mám spíš ten dojem, že má pauzu Emil. A navíc už to asi nebude ta Emil, ale ten Emil," dodala Olina a ani se neusmála, i když se Markéta vedle ní začala hlasitě smát svým typickým suchým smíchem.

 

V Brně; středa 27.5.1998; 18:25:

"No tak vás tady vítáme," řekla Markéta Jirkovi a Zuzce, kteří je přišli navštívit na privát a podívat se na strašilky.

"Tak se u nás posaďte," řekla pro změnu Olina. Jirka ji už ale nevnímal. Byl nahnutý nad teráriem se strašilkami a se zájmem je pozoroval.

"Fuj, ty sou ale hnusné," řekl Jirka, pečlivě si prohlížející strašilky.

"No dovol," řekla Olina, "ty`s nám je urazil. Hezky se jim omluv nebo tě sežerou."

"To určitě," řekl vzdorovitě Jirka a sedl si na už dříve nabízenou židli ke stolku se strašilkami. Vedle něj si sedla jeho milovaná Zuzka a oba dva stále zvědavě pozorovali strašilky. Jedna byla trochu větší, asi dvacet centimetrů dlouhá s malými zakrnělými křídly na zádech. Druhá byla výrazně menší, asi dvanáct centimetrů dlouhá a na rozdíl od první, měla menší strašilka dlouhá křídla přikrytá hnědými krovkami, které jí sahaly až téměř na konec jejího válečkovitého zadečku.

Olina odklopila víko a nechala jednu strašilku vylézt ven. Byla to ta větší, Jůlinka. Strašilka se pomalu pomocí přísavek na nohou vyšplhala na okraj terária a přehoupla se přes něj. Jelikož ale byla poměrně těžká a nějak se jí při zdolávání okraje zapletly nohy, upadla s tupým žuchnutím na stůl. Tam se ale poměrně hbitě obrátila a začala se zvědavě rozhlížet. Tisícovky malých oček, které tvořily její dvě složené oči, bedlivě zkoumaly malou tmavou místnost. Strašilka ale především svými infračidly zkoušela, z jakého směru jde největší teplo. Chvíli zaměřovala směr, a pak se vydala procházkovým krokem směrem k Jirkovi.

"Jéžiš, ona de ke mě," řekl úzkostným hlasem Jirka a začal se pomalu odsunovat od stolu, po němž se pomalu blížila velká strašilka. Jirkovi silně připomínala Vetřelce ze známého filmu. Hlavně ta hlava a ta kusadla. Brr.

"Můžu si ju pohladit?" zeptala se Zuzka a když se jí od Oliny dostalo souhlasu a ujištění, že jí strašilka nic neudělá, nahnula se ke strašilce a ukazováčkem levé ruky se strašilky jemně dotkla.

Strašilka se okamžitě přestala pohybovat. Náhle se v jejím zorném poli objevil nový cíl. Byl blíž a tudíž i více vyzařoval v infra oblasti. Strašilka se otočila směrem k Zuzce a cupitavým krokem se vydala za novým cílem.

Když byla téměř na konci stolu, Zuzka jí nastavila ruku a strašilka se bez zaváhání vydala po Zuzčině ruce vzhůru.

"Jé, to je ale divné. Hrozně to škrábe," řekla mírně strnulá Zuzka. Trochu se bála, ale především byla dost zvědavá, jak se strašilka zachová. Strašilka popolezla na její zápěstí a tam se spokojeně uhnízdila. Bylo to tam měkké a bylo tam teplo.

"Nemáte tu někde fixu?" zeptal se Jirka.

"Na co?" zeptala se nechápavě Olina.

"Abych si na Zuzce označil místa, kde po ní lezla ta potvora. Abych pak věděl, kde se jí nemám dotýkat."

Zuzka se kysele zatvářila a dál se věnovala strašilce na své ruce. Žádnou fixu mu nikdo nepodal.

 

Později, asi ve 21 h:

"Tak ahoj, my půjdem. Vidím, že Olina už je nějaká unavená," řekla Zuzka, pohlédla na Olinu nataženou na válendě a nejevící známky života.

"Tak jo, půjdem. Já už su taky nějaký ospalý," řekl Jirka a na důkaz toho si hlasitě zívl - otevřel dokořán ústa, ze kterých se vydralo téměř zvířecí zavytí. Ještě než stačil Jirka ústa zavřít, ozval se další zvuk. Byl o trochu méně hlasitý, ale při jeho zaznění všichni ztuhli. Bylo to bzučení, které znělo jako motorek leteckého modelu. Bzzz, vrr, bzzz. Všichni se podívali po zdroji toho zvuku - k teráriu.

Ze dna terária se vznesla menší strašilka. Divoce mávala křídly, která v té rychlosti vypadala jako hnědé šmouhy. Strašilka chvilku kroužila nad teráriem, jakoby něco hledala. Pak našla svůj cíl, opustila prostor nad terárkem a přistála na stolní lampě vedle velké strašilky Aničky. Opatrně se došourala až k ní a pomalu na ni vlezla. Pak zkroutila svůj zadeček a jeho konečkem se dotkla konce zadečku druhé strašilky. Spojení se podařilo.

"No viděli ste to?" řekla vyděšeně Olina a s úžasem hleděla na pářící se strašilky.

"Já jo, a proto taky mizím, nebo mě ještě nějaká ta potvora přistane za krkem," řekl Jirka, otevřel dveře a vyšel ven. Pak se rozhodl počkat na Zuzku. Přece jí neuteče.

Olina obě strašilky opatrně vzala a dala je, stále se pářící, do terária a pečlivě zavřela víko.

"No to sou ale potvory," dodala a šla spolu s Markétou vyprovodit Jirku se Zuzkou k tramvaji.

 

Ještě později, asi ve 23 h:

"Tak dobrou," řekla Olina.

"Dobrou noc," odpověděla Markéta a po chvilce dodala:

"Víš co, já du ještě na záchod, abych se v noci nepočůrala."

"No jo, to di," reagovala Olina celá zachumlaná pod duchnou.

"Však taky du," řekla Markéta a zvedla se z teplé postýlky a nohama zašmátrala po zemi, hledala boty. V pokoji byla velká tma, že nebylo vůbec vidět na zem. Pak Markéta dostala strach. Teď se zpod postele vysune studená ruka a chytne ji za kotník. Markétě přeběhl mráz po zádech a naježily se jí všechny chloupky na těle. Nejradši by hned vklouzla zpět do teplé postýlky a přikryla se naducanou duchnou, pod kterou by byla zaručeně v bezpečí. Tlak v močovém měchýři jí však říkal, že ze slastného zachumlávání se pod duchnu zatím nebude nic.

'Kde jenom můžou být ty zatracené papuče?' pomyslela si Markéta. V tom její noha najela na něco malého a tvrdého. Trošku se lekla, ale vzápětí si uvědomila, že to je strašilčí vajíčko. Ještě že ho nerozšlápla. To by byl zase všude takový smrad, že by ho nevyvětraly ani za týden. Pomalu se shýbla ke svým nohám a znovu se jí naježily chloupky na celém těle. Jestli ji ta ruka nechytla prve za kotník, tak teď ji určitě chytne za ruku a stáhne ji do tmy a prachu pod postel.

Markéta se otřásla, překonala nesmyslné představy a vzala malé vajíčko do ruky. Vstala, došla ke dveřím a hodila malé vajíčko do koše. Před tím je s Olinou sbíraly a schovávaly je, ale měly jich už tolik, že je teď normálně vyhazovaly. Kdyby je i nadále sbíraly, určitě by si Markéta, nebo Olina ráno za světla všimla, že vajíčko, které Markéta před chvílí našla na zemi u postele je jiné. Mělo sice stejnou velikost, ale mělo jinou barvu. Nebylo světle béžové s černými skvrnami jako ostatní vajíčka. Vajíčko, které Markéta právě hodila do koše, bylo celé černé.

Emil právě dokončil svou přeměnu na samečka a hodlal se spářit. Ale co to, jeho družka byla pryč. Nebyla ale daleko, cítil ji. Roztáhl proto své krovky a vyletěl z terária ven. Okolo stojících lidí si nevšímal. Hledal svou Aničku. Po chvilce zaměřování konečně našel její stopu a zamířil k ní. Dosedl vedle ní na stínítko stolní lampy a bez odkladu provedl svůj záměr.

Od teďka začala Jůlinka snášet plnohodnotná vajíčka, ze kterých by vyrostli jedinci vzniklí spojením jak samce, tak samičky a ne jen kopie původních samiček, jak tomu bylo doposud. Navíc se inkubační doba takových to vajíček snížila z původních šesti měsíců na jeden týden.

Děvčata dále pouštěla strašilky po pokoji a samička Jůlinka snesla během týdne asi patnáct černých vajíček. Děvčata dvanáct z nich našla na zemi, na stole, nebo ve svých postelích a vyhodila je do koše. Jedno rozšláply na hnědou smrdutou kaši. Zbývaly dvě vajíčka, každé ukryté hluboko ve tmě, každé pod jednou z postelí. Čas běžel a vajíčka začala pomalu dozrávat.

Děvčatům nastalo zkouškové období. Markéta měla mít 11.6. zkoušku a odjela se proto koncem prvního červnového týdne učit domů. Olina měla zkoušku v pondělí 8.6. a tak na privátě zůstala přes víkend. Markéta ji opustila, ale Olina tam nebyla sama. Byly tam s ní strašilky. Zpočátku jen dvě. V pátek večer už byly čtyři.

Dvě černá vajíčka pod postelemi téměř současně podélně pukla a z rozevřené skořápky vypochodovaly dvě malé strašilky, ne větší než dva milimetry. Pozorně se rozhlížely po okolí. Zde je jejich domov, sem se budou vždycky vracet.

Obě strašilky byly velice hladové, doslova cítily, jak se buňky jejich těla touží dělit. Měli hlad, OBROVSKÝ hlad. A tak začaly polykat, to co měly právě dostupné a to byl prach. Organický i anorganický. Vlákna tkanin, vlasy děvčat, drobty z rohlíků, kamínky, roztoče a další roztodivné věci. Vtom strašilka pod Markétinou postelí uviděla malého mravence. I tak ale byl ten mravenec téměř tak velký jako ona. Pomalu se procházel po zemi ve ztemnělém pokoji. Strašilka znehybněla a když šel mravenec okolo ní, aniž by cokoliv zpozoroval, mrskla sebou strašilka Markéta a ukousla nebohému mravenečkovi hlavu. Polkla ji a hned se vrhla na malé, bezhlavé, zmítající se tělo.

Strašilka pod Olininou postelí zase ucítila nějaké maso. Maso potřebovala. V mase byly bílkoviny nejdostupnější a strašilka Olina potřebovala spoustu bílkovin. Začuchala znovu a začala se blížit za domnělým masem. Asi po čtyřiceti centimetrech narazila strašilka Olina na téměř celé kolečko salámu. Spadlo tam Olině večer, když si chystala večeři, ani si toho nevšimla, když měla na chlebu o kolečko méně. Zato strašilce přišlo velice vhod.

Tak strašilky celou noc sbíraly různé zbytky potravy a do rána narostly do úžasných dvou centimetrů. Tak přežívaly dvě malé strašilky pod postelí až do pondělního rána. Moc nežraly, neměly totiž co, a tak se jejich růst dočasně zastavil. V to pondělní ráno se strašilky poprvé ocitly v pokoji samy. V Brně; pondělí 8.6.1998; 6:30:

Olina, oblečená do pěkných kvítečkovaných šatů, vzala tašku s učením a chystala se vyrazit do školy. O půl osmé má zkoušku z fyziologie rostlin. Naposledy se rozhlédla po celém pokoji, jestli něco nezapomněla, jestli vypnula vařič, jestli nenechala téct vodu, no zkrátka jestli je všechno v pořádku. Bylo. Ještě přistoupila k teráriu se strašilkami a tiše pronesla:

"Tak se tu mějte hezky holky, já brzy přijdu a pustím vás."

Olina už dávno tušila, že Emil patrně není samička, ale sameček a že muselo dojít k nějaké záhadné změně, ale i tak říkala oběma strašilkám holky.

Strašilky seděly v teráriu na velké hromadě čerstvě natrhaného ostružinového listí a vesele se cpaly. Za plastikovým sklem matně vnímaly nějaký velký obličej, ale nijak na něj nereagovaly. Bylo jim naprosto jedno, co se děje mimo terárium. Hlavně když měly dostatek žrádla. A to měly.

"Ahoj", dodala ještě Olina a opustila pokoj. Jakmile za sebou zabouchla dveře pokoj ztichl, ale jen na chvíli. Asi za minutu po linoleu zacupitaly malé nožičky a zpod postelí vykoukly dvě malé strašilky a vesele se rozběhly po pokoji. Na rozdíl od strašilek v teráriu byl jejich domovem celý pokoj a když se v jejich teritoriu pohyboval někdo, kdo by je mohl potenciálně ohrozit, byly zalezené každá pod svou postelí a ani nedutaly. Teď, když zůstaly v pokoji samy, vylezly zpod postelí a začaly prozkoumávat malý pokoj.

Prolezly po zemi každý kout a sežraly téměř veškerý bordel na který narazily. Okusovaly dřevěné nohy od stolu, lakované dveře, koberec, lino atd. V poledne už měla každá strašilka minimálně pět centimetrů a byly příšerně hladové. Když už si myslely, že prozkoumaly každou píď podlahy, začaly lézt po stěnách a po stole. Vrhly se na zbytky rohlíků, které nechala Olina od snídaně na stole. Požraly tři plátky tvrdého sýra a odpoledne už měly každá po deseti centimetrech.

Pak uviděla strašilka Markéta terárium. Pomalu k němu přišla a tisíci malými očky začala zkoumat jeho vnitřek. Uvnitř byla potrava, plno potravy. Strašilka Markéta se rozhodla, musí se dostat dovnitř. Nevlezla nahoru a neodklopila víko, na to nebyla dostatečně inteligentní. Prostě se prožrala plastikovou stěnou terária.

Když viděla strašilka Olina strašilku Markétu něco kousat, přicupitala k ní a pomohla jí v okusování plexiskla. Za čtvrt hodinky už byla v teráriu dostatečná díra, aby hladové strašilky vklouzly dovnitř.

Strašilka Markéta přestala ohlodávat plexisklo a vsunula svou oválnou hlavu dovnitř. Začuchala a doslova se usmála. Uvnitř bylo plno potravy a navíc živé potravy. To si pochutná. Nasoukala se dovnitř první a během chvilky už stála u téměř stejně veliké strašilky Aničky. Chvíli se nedělo nic, jakoby strašilka Markéta přemýšlela o tom, co má teď udělat, a pak náhle zaútočila.

Přitočila se k zadečku Aničky a zakousla se do něj. Pak ale rychle odskočila a couvla asi o deset centimetrů a znehybněla. Obdobně si ve stejnou chvíli počínala strašilka Olina s okřídleným Emilem.

Strašilka Jůlinka ucítila v zadečku ostrou bolest a instinktivně jej rychle srolovala, aby jej vzdálila od příčiny bolesti. Jak byla bolest náhlá, tak rychle pominula. Během okamžiku už necítila Jůlinka na zadečku žádnou bolest. Ohlédla se, jestli neuvidí za sebou nic divného. Nic tam nebylo, jen asi deset centimetrů za ní byla hromádka uschlého ostružinového listí. Tak se zase otočila a narovnala zadeček. Bolest už opravdu necítila, i když jí z prokousnutého zadečku vytékala bělavá tělní tekutina.

Vtom si Jůlinka uvědomila, že nejenže necítí bolest, ona ani necítí zadeček. Dostala strach a znovu se pokusila zadeček srolovat. Náhle to ale nešlo. Prostě to vypadalo, že ten hnědý váleček jí vůbec nepatří. Neměla v něm žádný cit a ani s ním nemohla jakkoli pohnout. Otočila se celým tělem, aby se pořádně podívala co se za ní vlastně děje a už při otáčení si všimla, že jí také tuhnou nohy.

Za ní opravdu nic nebylo, jen ten suchý ostružinový list. V tom si Jůlinka uvědomila jakýsi cizí pach. V teráriu cosi bylo. Cosi moc zlého. Smrdělo to smrtí. Jůlinka se chtěla znovu otočit, ale její nohy už byly ztuhlé, stejně jako její zadeček. Hrozně jí to vyplašilo. Byla plně při vědomí, ale prostě se nemohla vůbec pohnout. Začala alespoň zuřivě kroutit hlavou, aby odhalila případného vetřelce. Náhle něco upoutalo její pozornost. Emil. Lépe řečeno to, co se dělo s Emilem.

Kolem Emila pobíhal přesně stejný suchý ostružinový list, jaký spatřila za sebou. Pak si Jůlinka uvědomila, že to není žádný ostružinový list, ale další strašilka. A tato další strašilka, strašilka Olina, přistoupila k nehybnému Emilovi a se suchým křupnutím mu ukousla hlavu. Jůlinka byla zděšená. Strašilka Olina polkla Emilovu hlavu a rychle začala křoupat Emilův hrudník. Během dvou minut byl celý Emilův hrudník v břiše strašilky Oliny. Nohy, které od hrudníku odpadly, strašilka Olina pečlivě posbírala a hbitě je skřupala. Pak se vrhla na Emilův zadeček, který ležel v teráriu jako nedokouřený doutník.

Jůlinka to celé vyděšeně pozorovala a ani si neuvědomovala, že zezadu na ní už dobré dvě minuty pracuje strašilka Markéta. Téměř celý zadeček Jůlinky už byl sežraný. Jůlinka, celá ztuhlá a znecitlivělá, strnule pozorovala požírané Emilovo tělo. Stále byla při plném vědomí. Pak jí strašilka Markéta ukousla jednu zadní nohu a Jůlinka se mírně naklonila. Když jí strašilka Markéta ukousla druhou a pak i třetí nohu na pravé straně těla, Jůlinka se převážila na bok a hlava se jí zabořila do čerstvého ostružinového listí. Ztratila výhled a přišlo jí to líto. Najednou už neměla strach. Připadala si jakoby byla mimo své tělo. Během další minuty, kdy Jůlinka viděla jen zelené ostružiny, se strašilka Markéta prokousala až k jejímu srdci. Když ho zhltla, Jůlinčin krevní oběh se docela zastavil a její báječný zelený výhled pomalu ztmavnul. Zemřela.

Když byly za půl hodiny sežrány obě strašilky, i veškeré listí v teráriu, měřily obě strašilky něco málo přes třicet centimetrů. Aby se dostaly z terária ven, musely si prokousat větší díru. Strašilky už byly opravdu obrovské, ale i tak se jejich tělesné buňky stále hodlaly množit. Strašilky také měly náležitý hlad. V tom jejich hladové pobíhání narušil nějaký zvuk. Někdo byl za dveřmi. Strašilky bleskurychle seskočily na zem a zrovna když se dveře začaly otvírat, mrskly sebou každá pod svou postel.

Olina se vracela ze zkoušky. Byla veselá. Zkouška dopadla dobře, dostala výborně a poté, když zkouška skončila, zašla s kamarádkami a kamarády na pár piv. Měla tři. Byla mírně přiopilá a velice veselá. Vešla do pokoje a koutkem oka zahlédla, jak cosi vběhlo pod její postel. Zamžourala očima, přistoupila k posteli a shýbla se, jestli něco neuvidí. Nic. Tma.

Zase se narovnala a před očima se jí roztančilo plno malých hvězdiček. Trochu se jí zatočila hlava, a tak raději čapla na postel.

"Sem se snad ožrala," pronesla do tichého pokoje Olina.

Pak její pohled zabloudil na terárium. Znovu zamžikala očima a znovu na něj pohlédla. Bylo úplně prázdné, bez listí, bez bobků, bez vajíček, bez strašilek. Olina zavřela oči a plácla sebou na postel.

 

V Hlohovci; sobota 6.6.1998 20h:

Jirka stál v obýváku před knihovnou a přehraboval se v nejvyšší poličce, kde byly samé přírodovědné knihy. Hledal něco o strašilkách. Když u Jirky odezněl prvotní šok z toho, jaké jsou ty strašilky škaredé potvory, začal se o ně zajímat. Ve středu byl na návštěvě u holek na privátě a strašilky ho celkem dost vyplašily. Kdyby mu nějaká z nich vlezla na ruku jako tenkrát Zuzce, asi by se zbláznil.

Teď si naopak zahrával s myšlenkou, že by klidně mohl nějakou tu strašilku chovat doma. Ten nápad se mu opravdu zalíbil. Vyklíčil v jeho hlavě a rostl a rostl. Nejprve přemýšlel o tom, že si udělá z akvária terárium. Dá nahoru síťku, přidá topení a osvětlení a terárko je hotové. Pak se vyskytly první problémy. Jak velký prostor taková strašilka potřebuje, co všechno žere, a jakou teplotu a vlhkost potřebuje k životu? Nevěděl, a tak se rozhodl prohledat knihovnu, někde tam musí být kniha o přírodě. Jak se jenom jmenovala? V názvu bylo něco o přírodě, něco jako Barevná příroda. Jeho prsty ohmatávaly tlusté hřbety knih, až se najednou zastavily. Našel, co potřeboval. Pevně knihu sevřel a vytáhl ji z obětí ostatních knih ven na světlo.

Jmenovala se Pestrá příroda a ne Barevná příroda. Jak jen na to mohl zapomenout, vždyť jako děcko se v ní se sestrou tolik nalistoval. Sedl si na gauč a položil knihu na stůl. Byla celkem těžká. Otevřel ji až úplně na konci a zahleděl se do rejstříku. Hledal strašilky.

Našel. Strana 32. Zavřel knihu a položil ji na zadní stranu a rychle nalistoval stranu 32. Jeho úsměv pohasl. O strašilkách našel pouze jednu krátkou větu: . . a strašilky se také chovají v domácnostech jen tak pro potěchu.

No výborně, to si teda pomohl. Knihu s bouchnutím zavřel, vstal a zastrčil ji zpět do horní poličky. Štvalo ho, že nic nezjistil. Kdyby se tak mohl někoho zeptat. Ale koho. Z rodičů nikdo nic o hmyzu nevěděl a sestra měla hlavu plnou medicíny. Sakra, vypadá to, že asi nic nezjistí.

DĚDA, napadlo ho. No jasně! Děda přece věděl o hmyzu úplně všechno. Choval doma plno pavouků, kobylek, cvrčků, včel a další roztodivné havěti. Byl tu ale opět problém, který se vynořil v Jirkově hlavě asi desetinu sekundy po nápadu s dědou. Děda byl už deset let mrtvý.

Úsměv mu trochu pohasl. Trochu, jen trochu. Děda byl sice mrtvý, ale musí tu být někde ta velká černá kniha o hmyzu. Kolik večerů, sedě dědovi na klíně, si v ní listoval. Byla celá černá a asi dvakrát tak tlustá, jak Pestrá příroda a navíc byla celá pouze o hmyzu.

Jirka začal znovu prošmátrávat poličky s knihami. Nic, deset minut se tam prohraboval a nic. Pak ho napadla skříň vedle knihovny. Tam přece taky byly knížky a právě spíše ty starší. Přistoupil ke skříni a otevřel ji. Během několika okamžiků jeho pohled padl na tlustou černou knížku. Zašmátral po ní prsty, uchopil ji za hřbet a vytáhnul ji ven. Vážila nejméně pět kilo. Byla celá černá, jen vepředu bylo zažloutlým písmem, kdysi zářivě bílým, napsáno:

H M Y Z

David Attenborough

 

Jirkův úsměv se rozšířil, to bylo to, co hledal. Otevřel knihu, ze které vyvanul suchý zatuchlý zápach staré knížky. Stránky byly zažloutlé, tlusté a podivně tuhé. Měl strach, aby je nerozlámal. Našel obsah a pod heslem strašilky (Phasmida) našel odkazy na asi padesát druhů hmyzu. Samé lupenitky, pakobylky a nakonec i strašilky. Strašilek bylo pět druhů. Jejich popis se nacházel na stranách 651 až 666.

Výborně, pomyslel si. Konečně jsem na stopě. Otevřel knihu v polovině, aby zhruba zjistil, kde se stránky 651 až 666 můžou nacházet. Ocitl se na stránce 1321 - 1322. To je teda pořádná kniha. Ze stránek na něj hleděli obrovští barevní švábi. Barvy už sice byly vybledlé, ale i tak byly obrázky nakresleny velmi věrohodně a švábi vypadali, jakoby se měli každou chvíli rozběhnout po stránkách knihy.

Asi půl minuty Jirkovi trvalo, než našel hledané stránky. Na začátku kapitoly o strašilkách byl asi dvou stránkový úvod, a pak začal popis pěti druhů strašilek. První byla strašilka trpasličí.

Jirka chvíli hleděl na obrázek hmyzu, který se mnohem víc podobal cvrčku než strašilce a jen podle malých výběžků na nohou poznal, že se asi opravdu jedná spíše o strašilku než o cvrčka. V textu vedle obrázku se psalo, že strašilka trpasličí dorůstá jen asi dvou centimetrů a Jirka hned věděl, že to není to, co hledá. Otočil dva listy a zaradoval se. Ze stránky na něj hleděla strašilka, jakou znal z privátu od holek. Pak si ale uvědomil, že je opět na špatné stopě.

Vyobrazená strašilka sice vypadala velice podobně, byla však jasně zelená. Také text uvedený pod obrázkem ho vyvedl z omylu: Strašilka australská, patří mezi velmi vzácný druh strašilek, žijící pouze v Austrálii. Tento druh je čistě stenofágní, živí se pouze eukalyptovým listím.

Další strašilku v pořadí Jirka opět zavrhl. Měla příliš placatý zadeček a tykadla jako listy. Jmenovala se strašilka křovinná.

Když ale otočil další tři stránky, objevila se před ním přesně ta strašilka, kterou hledal; strašilka obecná. Válečkovitý zadeček, hrbaté tělíčko, nohy jako suché listy a článkovitá tykadla na oválné hlavě, posazené na krátkém krčku. Začetl se do textu a po chvíli opět znejistěl.

"To ne, to musí být určitě ona. Cha, že by jim nějak přerostly?" brumlal si pro sebe Jirka. V textu stálo: Strašilka obecná, oblíbená mezi chovateli, dorůstá délky až deseti centimetrů ...

Tak to musí existovat ještě jeden druh, protože ty strašilky, co měly holky, byly dlouhé alespoň dvacet centimetrů. Jirka prolistoval dalších pět stránek zabývajících se popisem strašilek, až narazil na poslední uvedenou strašilku. Obrázek ho zmátl. Buď je blbý on, nebo ten, co ty strašilky kreslil. Strašilka, která na něj hleděla ze zažloutlé knihy, byla navlas stejná jako předchozí strašilka, strašilka obecná. Název však měla jiný; strašilka všežravá.

Jirka se začetl do textu. Po přečtení zákládních informací o tom, odkud strašilka pochází, zjistil, že dorůstá délky dvaceti až třiceti centimetrů, je všežravá a jestliže je v kolonii příliš mnoho samiček, může samička samovolně změnit pohlaví, takže z ní vznikne sameček. Nejzajímavější informace ale na Jirku čekala až téměř na konci kapitoly. Samečci mají křídla a svou kořist loví tak, že do ní vstříknou vysoce účinný neurotoxin působící ochrnutí příčně pruhovaného svalstva. Samečci vzniknuvší samovolnou přeměnou ze samiček tento neurotoxin nemají.

 

V Hlohovci; téhož dne, asi o hodinu později:

Jirka seděl u malého ohýnku doma na dvoře a zamyšleně hleděl do plamenů. Nebe pomalu tmavlo a jeho tvář blikotavě ozařovaly malé plameny. Kolem ucha mu proletěl komár. Jirka se nepřítomně ohnal a přiložil na oheň další suché polínko. Oheň vesele zapraskal, polínko začalo čudit a po chvíli se vzňalo. Jirka to sotva zaznamenal. Myšlenkami byl úplně někde jinde. U strašilek.

Snažil se, uspořádat si to všechno v hlavě. Zaprvé, Markéta s Olinou chovají na privátě strašilky. To bylo jasné. O tom nebylo třeba přemýšlet. Teď jde o to, jaký druh. Aby to zjistil, měl k dispozici dědovu knížku. Byla to dobrá knížka. Stará, ale dobrá. Jirka jí věřil. Stejně tak jí předtím věřil i jeho děda. Podle této knihy holky chovaly buď strašilku obecnou, nebo strašilku všežravou. Ta druhá varianta byla pravděpodobnější, ale velice, velice znepokojivá.

Jirka se snažil upamatovat se, jak byly ty strašilky veliké. No jasně, když lezly Zuzce po ruce (brr, ještě teď, když si na to vzpomene, ježí se mu všechny chlupy na těle), strašilka měla hlavu v polovině Zuzčina předloktí a zadeček ještě spočíval v její dlani. To musela být minimálně dvacet centimetrů dlouhá. V Jirkovi náhle hrklo. Jedno bludné kolečko v Jirkově hlavě hlasitě zapadlo na správné místo. No jasně, jak mohl být tak slepý. Vždyť když odcházeli, jedna strašilka létala a křídla, jak se dočetl v knížce, mají jen samečkové, ale holky tvrdily, že jsou to obě samičky, vždyť obě snášely vajíčka. Teď se teda vsadím, pomyslel si Jirka, že už obě dvě strašilky vajíčka nesnášejí. Teď už snáší vajíčka jen jedna, samička. Sameček jí už bude jen lovit potravu. Lovit potravu. V Jirkovi znovu hrklo. Sameček produkuje nějaký neurotoxin, či co. Pak si ale uvědomil, že přeměněný sameček neprodukuje vůbec nic.

Zase se uklidnil. No jo, ale z vajíček, které teď strašilka samička snese už vyrostou opravdoví samečci, kteří už onen neurotoxin mít budou. No jo, ale za jak dlouho se z takového vajíčka něco vylíhne. Náhle si nemohl vzpomenout. Pamatoval si, jak jsou vajíčka velká, že jim k vylíhnutí stačí pokojová teplota a že jsou známy případy, kdy se za měsíc strašilky v určité oblasti totálně přemnožily a vše živé sežraly. No jo, za měsíc. To bude inkubační doba tak kolem dvou týdnů. Nebo jen týden?

No jasně týden. Když si to tak v mysli řekl, ihned se mu vybavila věta z dědovi knížky o hmyzu: Inkubační doba vajíček strašilky všežravé je pouhý týden.

Pouhý týden. Jak je to dlouho, co byl na návštěvě u holek? No asi deset dní. Kriste pane, deset dní. To už asi mají holky menší problém.

"Krucifix," zaklel hlasitě Jirka. Dřevo na ohni hlasitě puklo a do vzduchu vyletěl chumáč jisker, které v chladném vzduchu rychle skomíraly. Jirka sebou škubnul a nepřítomně pohlédl na malé ohniště.

"Musím do Brna, a to hned."

Jirka byl pevně rozhodnutý. Musí jet do Brna varovat holky, aby si daly pozor. Zavolal by, ale holky na privátě neměly telefon. No jo, zítra je neděle, to tam asi nikdo nebude. No tak pojede v pondělí. To tam už holky určitě budou. Pak se zarazil. To budou určitě velice rády. Já jim tam vběhnu a budu tvrdit, že jim po pokoji běhají jedovaté strašilky. Ty se určitě usmějí k smrti. Udělám to jinak. Chtěl jsem jet do Brna až v úterý a taky to tak udělám. Jestli se něco nestalo do teď, do úterý už to vydrží. Pak k holkám zajdu normálně na návštěvu a pak už se to nějak zařídí. Nebudu přece ze sebe dělat hňupa.

Jirka se znovu uklidnil. Přihodil na skomírající ohýnek další dávku dřeva a sledoval, jak se oheň znovu rozhořívá.

Jirka byl celkem chytrý hoch a velmi správně odvodil, co jsou zač strašilky, které holky v Brně na privátě chovají, v čem ale neměl pravdu, bylo to, že pokud se nic nestalo do teď, do úterý se taky nic nestane. Kdyby Jirka zachoval své původní rozhodnutí a jel do Brna už v neděli, nebo v pondělí, mohlo všechno dopadnout jinak. Olina mohla žít.

 

V Brně; pondělí 8.6.1998 22:35:

Olina už skoro usínala, když v tom ji probral jakýsi zvuk. Byl slabý, ale nezvyklý. V domě bylo slyšet plno zvuků i teď po desáté hodině. Někdo dupal po schodech, někdo se sprchoval v koupelně, zvenku bylo slyšet cvrčky a žáby. To, co Olinu vzbudilo, bylo něco jiného. Zvuk se ozval z vnitřku místnosti.

Olina se zaposlouchala do ticha místnosti. Nic. Když už začala znovu usínat, uslyšela to znovu. Tiché cvakání. Znělo to jako by něco cupitalo po linoleu. Olina byla náhle zcela probraná. Že by to byly její strašilky? Večer je snad hodinu všude hledala, ale její snaha byla marná. Asi utekly pootevřeným oknem. Bylo jí jich moc líto. Věděla, že venku dlouho nepřežijí. Divné jí ale bylo, že prokousaly plexisklo terária. Ještě divnější bylo, že nenašla v teráriu žádné zbytky listí, ani bobky, ani vajíčka.

Každopádně se dělo už delší dobu něco zvláštního. Nejprve strašilky hrozně moc žraly, pak narostly Emilovy křídla a nakonec začaly strašilky, respektive jen Jůlinka, snášet černá vajíčka, která nacházely s Markétou po celém pokoji. Teď se navíc strašilky prokousaly plexisklem terária a utekly, bůhví kam. Olina se posadila na postel. Chvíli seděla, a pak se vydala ke dveřím k vypínači.

Strašilka Olina, která celou dobu netrpělivě čekala pod Olininou postelí, až Olina usne, vystrčila hlavu a rozhlížela se. Olina se vzdalovala. Strašilka Olina se rozhlédla po pokoji a ihned ji zaujalo teplo linoucí se z postele, kde před chvílí ležela Olina. Chytila se za nohu od postele a hbitě se vydrápala na postel. To bylo nádherné teploučko. Strašilka Olina se slastně zavrtala pod teplou duchnu právě v okamžiku, kdy Olina dorazila k vypínači a rozsvítila blikající zářivky.

Olina se sklonila k zemi a prozkoumávala podlahu. Nic. Nikde nic nenašla. Strašilka Olina byla bezpečně ukrytá pod její duchnou a strašilka Markéta se maskovala v tom nejtmavším rohu pod Markétinou postelí a Olina ji tudíž snadno přehlédla.

Znovu se vrátila k vypínači a po chvíli rozhlížení se, zhasla. Došla ke své posteli, zastrčila nohy pod duchnu a lehla si. Pomaloučku se uklidňovala a opět se začala blížit k sladkému spánku. Trochu se na posteli poposunula a obrátila se na bok. V tom její noha zavadila o cosi tvrdého a ostnatého. Než se stačila pořádně probrat, to něco ji pořádně kouslo.

Strašilka Olina si hověla v teple Olininy postele, když vtom se kousek od ní objevily Olininy nohy. Strašilka Olina, která měla stále hrozný hlad, zostražitěla. Kořist, kořist, kořist, stále se jí opakovalo v hlavě. Začala přemítat, jestli ta kořist není na ni příliš veliká. Viděla jí jen kousek a kdo ví, jak je velká ve skutečnosti. Strašilka Olina chvíli přemýšlela, ale hlad byl silnější, zvítězil. Strašilka se poposunula blíž a chystala se zaútočit. Vtom kořist zaútočila první. Jaksi se zatočila a do hladové strašilky drcla. Strašilka reagovala pudově. Vytasila kusadla, na kterých vysely malé kapičky vysoce účinného neurotoxinu a kousla Olinu kousek nad kotník. Pak o kousek uskočila a znehybněla.

Olina ucítila nad kotníkem ostrou bolest a automaticky s nohou ucukla. Byla ještě napůl rozespalá a náhle si nemohla uvědomit, jestli se jí to nezdálo. Bolest v noze rychle ustoupila a Olina si začala myslet, že se jí to asi opravdu zdálo. Ohnula nohu a šáhla si na pokousané místo. Necítila nic. Noha byla navíc jaksi zdřevěnělá. Pravděpodobně si ji přeležela, a pak jí v ní asi nějak píchlo. Jo, tak nějak to asi bude. Kdyby ale v pokoji bylo světlo a Olina se podívala na své prsty, kterými se dotkla pokousaného místa, viděla by, že jsou od krve.

Olina nohu zase natáhla a opět s ní kopla do strašilky. To už ale necítila, protože nohu měla až ke kotníku zcela znecitlivělou. Strašilka Olina, když dostala další kopanec, zareagovala opět útokem a Olinu ještě dvakrát do znecitlivělé nohy kousla a s každým kousnutím jí do těla vypustila další dávku neurotoxinu, který Olinin krevní oběh rychle transportoval do celého těla.

Olina se znovu natáhla na postel a snažila se usnout. Náhle jí přišlo divné, že necítí duchnu na svých nohou. Vždycky jí duchna všelijak šimrala a tlačila a bránila jí klidně usnout, a teď náhle nic. Zkusila pohnout nohama, aby zašátrala po duchně, ale s hrůzou si uvědomila, že je od pasu dolů zcela ochrnutá.

Tělo jí náhle zaplavil adrenalin. Srdce se jí divoce rozbušilo a hlasitě jí tlouklo v uších. Jednou rukou ze sebe Olina strhnula duchnu, která se žuchnutím spadla z postele na zem. Olině začal tuhnout pas. Chtěla se posadit, ale moc jí to nešlo. Nakonec se pomocí rukou, které jí začaly jaksi brnět, přeci jen trochu pošoupla a opřela si hlavu o stěnu za sebou. Podívala se na odkrytou postel a u svého pravého kotníku, zaregistrovala něco jako větvičku se suchým listím. Chtěla se ohnout a větvičku prozkoumat, ale náhle zjistila, že už má celé tělo ztuhlé. Špatně se jí dýchalo a bolelo ji za krkem. Tím mohla ještě hýbat. Pak se větvička pohnula.

Když strašilka Olina, usoudila, že oběť je již dostatečně ochromená, přestala si hrát na suchý list a popolezla blíž. Cítila čerstvé maso a horkou krev. Měla už opravdu hrozný hlad. Z kusadel jí odkapávaly trávící šťávy spolu z neurotoxinem a pomalu se v píjely do bílého prostěradla. Strašilka Olina přistoupila až k Olinině kotníku, a pak se do něj hladově zakousla. Vytrhla z něj asi centimetrový kousek masa, polkla jej a ihned začala sát tryskající krev, která svou tmavou barvou připomínala ve tmě pokoje rozehřátý asfalt.

Olina z hrůzou spatřila, jak se větvička začala pohybovat až k jejímu kotníku, kde se zastavila a začala tam něco provádět. Olina chtěla natočit hlavu, aby lépe viděla, ale už i krk a zbytek těla měla totálně ztuhlý. Pak uslyšela jakýsi mlaskavý zvuk, noha se jí trochu zakymácela, a pak se ozval zvuk, jako když někdo srká horkou polévku. Pak to Olině došlo. Tam dole u jejích nohou něco je, něco ji kouslo, ona ztuhla a teď jí to žere.

ACH BOŽE! NĚCO JÍ ŽERE. Srdce jí bušilo jako splašené. Olina měla hrozný strach. Kdyby její tělo nebylo ztuhlé strašilčiným neurotoxinem, strachy by se počůrala. Teď to ale pro ni byl příliš velký luxus. Mlaskání tam dole pokračovalo a Olinina panika sílila. Bulvy měla vytřeštěné směrem ke svému kotníku, zorničky dokořán roztažené. Vypadala jako mrtvola. Srdce jí bušilo, slabě dýchala, ale to byly veškeré známky života, které Olina vykazovala. Z úst jí začala vytékat slina. Udělala si pomalu cestu kolem její brady, pak jí stekla po krku a pomalu se vpila do růžové, pruhované peřiny. Olina však nic necítila.

Přemýšlela o tom, co se bude dít dál. Ta potvora dole jí asi moc vážně neublíží a co nejdřív ji někdo zachrání. Pak jako by jí někdo dal lopatou ránu do tváře. Markéta, její jediná spolubydlící a jediný možný zachránce, má zkoušku až jedenáctého a přijede patrně až desátého, den předem. Vydrží tu s tou potvorou dva dny? Cha, cha, to těžko. To se asi zblázní. Spíš se určitě nikdo nezastaví. Od té chvíle začalo být Olině všechno jedno. Strnulýma očima pozorovala strašilku, jak ji okusuje a saje z ní krev.

V tom její ochablou pozornost upoutal zvuk, který už slyšela. Bylo to tiché cupitání. Ozývalo se ze směru od Markétiny postele a blížilo se. Kdyby se Olina mohla otočit, viděla by další, asi třiceticentimetrovou strašilku, jak rychle cupitá směrem k ní. To ale Olina nemohla a uchovala si tak nevědomky několik sekund ještě poměrně klidnou hlavu.

Strašilka Markéta zalezená pod Markétinou postelí, ucítila krev. Byl to sytý, kovově živočišný pach, který ji okamžitě vybudil do stavu naprostého vzrušení. Dostala ohromný hlad. Potřebovala maso a krev a kosti a tuk. Potřebovala růst, hodně růst. Zavětřila a rychlým cupitavým krokem se vydala směrem, ze kterého byla krev cítit nejvíce.

Došla až pod Olininu postel a stejně tak jako před chvílí strašilka Olina, vyšplhala strašilka Markéta po noze postele. Ocitla se asi dvacet centimetrů od Olininy hlavy.

Olina slyšela jakési cupitání, které po chvíli umlklo, ale náhle se ozvalo znovu u jejího pravého ucha. To ta věc byla už úplně u ní. Kdyby Olina neměla ztuhlé hrdlo a hlasivky, řvala by a řvala. Teď jen její mozek vysílal intenzivní impulsy do hlasivek. Tam ovšem nedocházelo k žádné odezvě, protože veškeré svalové receptory byly obsazeny jakousi cizí bílkovinou, strašilčiným neurotoxinem.

Strašilka Markéta se hladově zakousla do Olinina ucha a velký kus si ho odtrhla. Olina jen ucítila, jak se jí zakývala hlava a uslyšela tupé křupnutí, to jak jí strašilka ukřupla kus ušní chrupavky, a pak hlasité mlaskání a křupání. Strašilka Markéta své sousto rychle pohltala, a pak se vydrápala po Olinině hlavě až k jejímu nosu. Ten vypadal dobře.

Olina viděla cosi obrovského, co jí leze po obličeji, ale nedokázala na to zaostřit. Oči měla zaostřeny na dálku, jak pozorovala dění u svého kotníku, ze kterého už chyběl pěkný kus a dále asi půllitr její krve. Oční svaly ochromené neurotoxinem odmítaly zaostřit čočku, a tak Olina viděla, jen cosi velké a nohaté, jak po ní leze. Byla už doslova šílená. Tolik toužila pohnout se, smést ze sebe ty příšery a navždy utéct z tohoto hrozného pokoje. Ovšem toto byl jen její sen. Ať se Olina chtěla pohnout sebevíc, nešlo to, prostě to nešlo.

Pak jí strašilka Markéta ukousla téměř celou špičku nosu. Z měkkého pahýlku začala proudem crčet krev. Tekla Olině všude po obličeji a Olina ji taky krátkými nádechy vdechovala hluboko do plic. Začala se dusit vlastní krví. Neměla otevřená ústa. Teď už je neotevře. Věděla to. Krev jí bublala v nose a u krvavých nosních dírek se jí začaly tvořit velké lepkavé bubliny z krve a hlenů. Olina sebou slaboučce zaškubala a začala ztrácet vědomí. Strašilky na chvíli přestaly žrát. Strašilka Olina už měla obrané celé chodidlo až na kost. Postel byla nasáklá krví. Strašilka Markéta přestala na chvíli chlemtat krev, prýštící z Olininého nosu a rozhlédla se po zakrváceném Olinině obličeji. Nic se nedělo, nebylo třeba se vzrušovat.

Strašilky opět pokračovaly v hostině a Olina pomalu upadla do bezvědomí. Rty měla silně promodralé, obličej bledý a vyvalené a strnulé oči téměř vyhřezávaly ven z hlavy. Během dvou minut se její srdce zastavilo a její tělo začalo pomalu chladnout. Byla mrtvá. Krev z jejího těla začala vytékat pomaleji a pomaleji. Strašilka Markéta přestala pít krev z Olinina nosu a rozhlédla se po dalším cíli. Její pozornost upoutaly dvě velké boule trčící hned vedle Olinina nosu. Nad jednou z nich se strašilka Markéta naklonila a zvědavě se do ní zahryzla. Olinino oko neslyšně prasklo a rosolovitá tekutina jí začala stékat po tváři, na krk a pak na polštář. Vypadalo to, jako by plakala. `Fuj, jenom slaná voda,` řekla si strašilka Markéta a vyprskla nechutné sousto a vydala se hledat lepší kousky. O něco níž na Olinině těle, směrem k nohám, našla strašilka to, co hledala.

Během asi šesti hodin zbyla z Oliny pouze kostra. Nakonec strašilky sežraly i její hezké hnědé oči. Když za chvíli přijmutou potravu strávily, začaly téměř metrové strašilky chroustat Olininu kostru. Byl to pro ně takový malý zákusek.

 

V Brně; úterý 9.6.1998 9:20:

Jirka se pomalu přiloudal k velkému čtvercovému baráku a hlasitě funěl. K privátu Markéty a Oliny to bylo pěkně do kopce a navíc slunko už od brzkého rána dost nechutně pálilo. Na odpoledne hlásili bouřky a Jirka tomu věřil. Jestli dneska nebude bouřka jak sviňa, tak už nikdy.

Jirku trochu bolela hlava. Bylo to nepříjemné, ale dalo se to vydržet. Dýchal horký vzduch a prohlížel si dům, ve kterém holky bydlely. Jen aby byly doma, myslel si. Dům byl velký, čtvercový, jednopatrový. Možná měl i celkem slušné podkroví, ale to Jirka z jeho současné pozice, stál téměř úplně před domem, nemohl poznat. Odhadoval, že tam může být tak pět pěkných bytů. Celkem by tam mohlo bydlet tak patnáct lidí.

Byl zde již podruhé, ale teprve dnes si všimnul, jak je ten dům velký. Když se trochu vydýchal, přistoupil ke dveřím a vešel do ztichlé chodby. Vystoupal po několika schodech, dal se doprava a u prvních dveřích po levé straně chodby se zastavil. Tady bydlela Markéta s Olinou. Na chvíli se zaposlouchal, jestli neuslyší zpoza dveří nějaké hlasy. Nic. Ani hlásek. Jen zhora, z prvního patra, se ozýval přidušený lomoz, jako kdyby někdo někomu otloukal velký kastrol o hlavu. Jirka se tomu přirovnání usmál a zaklepal rukou na bílé dveře.

Když se zevnitř nic neozývalo, zaťukal Jirka ještě jednou, silněji. Hlavou se mu honilo, co všechno holkám řekne. V levé ruce držel igelitovou tašku, na které byl detail tygří hlavy s rozevřenou tlamou. V ní měl svačinu a dědečkovu knížku o hmyzu od Davida Attenborougha. Znovu nic. Jirka se krátce poškrábal ve svých krátkých, na ježka ostříhaných vlasech a vzal za kliku. Bylo otevřeno. Na chvíli zaváhal, a pak vstoupil dovnitř.

První, co mu přišlo divné, byl intenzivní hořkosladkovlhký pach. V pokoji bylo šero, protože měl okna otočena na sever a navíc do svahu, na kterém pan domácí pěstoval své jahody a vydatně je stříkával jakýmsi prevítem. Zabouchl za sebou dveře, a to se mu později stalo osudným.

Pomalu se začal rozkousávat. V pokoji zjevně nikdo nebyl. K čertu, co to tu ale tak hrozně smrdí. Pak si všiml, že u Olininy postele leží na zemi duchna. Ta děvčata tu ale mají bordel, pomyslel si Jirka. Pak si všimnul, že Olinina postel je místo bílá, tmavá. Popošel blíž. Postel byla hnědorezavá. Zápach, který Jirka cítil, podstatně zesílil. Jirka se shýbl a šáhnul na postel. Postel byla studená a mokrá. Navíc mu na prstech ulpěla jakási rosolovitomazlavá hmota. Jirka ji zcela nechápavě rozmatlal mezi prsty a přiložil si ji k nosu. No jasně, to je ono. Co to proboha ty holky mají na té posteli. Tady musela v noci probíhat nějaká šílená akce. No jo, proč tu ale potom ty holky nejsou. Navíc, ta sračka smrdí jako krev. Ano krev a ještě něco dalšího, něco zvířecího.

Jirka zcela zapomněl, za jakým účelem vlastně přišel, a jen nechápavě kroutil hlavou nad tím, co to má všechno znamenat. Pak se otočil a chystal se odejít. Ať se tu dělo cokoliv, nemá cenu nad tím přemýšlet. Přijde později, to už budou holky doma a všechno mu vysvětlí. Navíc neměl moc čas se tu zdržovat. Měl na poledne domluvenou schůzku se svou milovanou Zuzankou a hrozně už se na ni těšil. Pro jistotu, kdyby se zde zdržel, napsal u sebe v laboratoři na stůl na lístek vzkaz, kam šel. Zuzka tam přijde a když ho tam nenajde, tak aspoň bude vědět, kde je.

Udělal jeden krok směrem ke dveřím, když vtom ucítil v levém lýtku ochromující bolest. Cítil, jak mu do lýtkového svalu zajelo cosi ostrého. Prudce nohou cuknul a instinktivně se otočil. V prvé chvíli nic neviděl. Nalevo byla špinavá Olinina postel, vedle ní na zemi leželo prostěradlo a vedle něj hromada hnědých hader.

`Jo, ale ty tam předtím nebyly co?` zaskřehotal mu v hlavě jakýsi hlas. Pak jeho mozek znovu zpracoval to, co mu ukazovaly oči a Jirka přidušeně vykřikl. Před ním na podlaze stála strašilka. Jediné, co na ní bylo divné, bylo to, že měla něco přes metr a mohla mít tak čtyřicet kilo.

Jirkovo srdce se rozbušilo šílenou rychlostí. Dech měl jen povrchní a sípavý. Oči vytřeštěné na strašilku. Ta se ani nepohnula. Jirka si všimnul jejích obrovských kusadel. Měla na nich krev, jeho krev. Bylo to šílené, ale bylo to tak. Byla to strašilka, všežravá strašilka, před kterýma přijel holky varovat. Pak mu náhle došlo, co znamená ta rosolovitá hmota na Olinině posteli. Byla to krev. Jirka táhle zaúpěl. Do gatí mu hrklo něco těžkého a teplého a po noze se mu spustil čůrek teplé moči, jako nějaký miniaturní potůček.

Strašilka se ani nehnula. Tiše ho pozorovala tisícem svých malých oček. Z jednoho kusadla jí ukápla kapka krve. Když to Jirka uviděl, otočil se jako na obrtlíku a vrhnul se ke dveřím. Jeho levá noha však již byla totálně ochrnutá. Jirka se jen otočil, jeho pravá noha se mu zvrtla a začal padat. Ve vzduchu hmátnul po klice. Byla však příliš daleko. Dopadnul na zem a bradou tvrdě narazil do studeného linolea.

Před očima se mu rozeběhlo plno malých hvězdiček a celý svět mu začal plavat před očima. Byl v šoku. Během okamžiku mu ztuhla i druhá noha, to už se neurotoxin začal rychle šířit dále. Když Jirka zpozoroval, jak mu tělo rychle tuhne, začal se pomocí rukou křečovitě sunout ke dveřím. Každou chvíli se ohlédnul, co dělá strašilka.

Strašilka se nehýbala. Stála pořád na stejném místě. Vypadala jako nějaká atrapa. Jo, ale atrapy nekoušou a nemají v kusadlech neurotoxin. Pak byl Jirka u dveří. Dveře byly zavřené. Jirka začal v rukou cítit nepříjemné brnění. Tělo měl už téměř celé ztuhlé. Pokusil se natáhnout po klice, ale neurotoxin působil neuvěřitelně rychle. Ruce měl náhle velice nešikovné a ztrácel z nich cit. Jen letmo zavadil pravou rukou o kliku. Levá se mu v ten moment podlomila a Jirka dopadl obličejem tvrdě na zem. V nose mu křuplo a ihned ucítil na obličeji známé teplo. Krev mu crčela z nosu a vytvářela pod ním malou rudou loužičku.

Jirka, který na rozdíl od Oliny, ještě neměl hlavu úplně ztuhlou, otevřel ústa a začal dýchat ústy. Jinak by se zadusil vlastní krví. Pak ještě otočil ztěžka hlavu, aby se podíval, co dělá strašilka. To byl poslední pohyb, který v životě udělal. S očima plnýma šoku se strnule díval na strašilku. Nehýbala se. Náhle Jirka pocítil záblesk naděje. Strašilka ho kousla, a pak umřela. On je teď sice celý ztuhlý, ale to ho za několik hodin přejde a on rychle zdrhne z tohoto smrdutého pokoje.

Strašilka se stále nehýbala a Jirkova naděje stále sílila. Pak uslyšel jakýsi zvuk. Jemné cupitání několika nožiček po linoleu. Na malý okamžik Jirka nechápal, co to může být. Strašilka, na kterou se díval se nepohnula ani o milimetr, a přesto slyšel jakési cupitání. Pak koutkem oka zahlédl pohyb pod druhou postelí. Snažil se tím směrem podívat, ale nemohl oči za nic na světě přinutit k pohybu. Pak si uvědomil jednu věc, která v tento moment byla ta nejnepodstatnější věc v celém vesmíru; přestala ho bolet hlava.

Strašilka Markéta, odpočívající pod postelí, svýma očima chladně pozorovala, jak její kolegyně kousla další kořist. Kořist sebou za chvíli bouchla o zem, a pak se nakonec přestala hýbat úplně. Strašilka Markéta usoudila, že je čas ke snídani. Strašilka Olina za ni udělala tu špinavou práci a ona se v klidu nažere. Vylezla zpod postele a cupitavým krokem se blížila ke strnulému Jirkovi.

Když se strašilka dostala do Jirkova zorného pole, Jirka poznal další obří strašilku a v duchu začal ječet. CHCÍPNI I TY, TY SVIŇO! Řval a řval. Pak se náhle strašilka Olina začala pohybovat. Pomalu k němu obě strašilky přistoupily, každá k jedné noze a začly hodovat. Jirka přestal v duchu řvát a začal se smát. Smál se a smál. Cha, cha, to je ale sranda. Tak legrační sen se mu ještě nezdál. Jirka se smál a smál. Už se těšil, až se probudí a dá si půllitr studeného mléka. To ho po ránu probere. Ten sen je sice hrozně srandovní, ale je i trochu strašidelný. Jen trochu. Vůbec se ale nebude zlobit, kdyby měl ten sen co nevidět skončit. Pak se mu ale kdesi vzadu v hlavě objevila jakási myšlenka, že to, co se děje vůbec není žádný sen, ale že je to skutečnost. Jirka jí nevěnoval moc pozornosti, a když o ní náhodou zavadil, jen se začal ještě více smát.

Když strašilka Olina viděla, že zpod postele vylezla strašilka Markéta, naštvala se. To je ale prevít, pomyslila si. Já si chytím žrádlo a ona ho přijde žrát. To snad není možné. Však já jí ukážu. Teď ne, teď je tu žrádlo, teď si s ní nebudu špinit kusadla, ale pak . . pak jí dám co proto. Pomyslela si strašilka Olina a hlasitě zacvakala kusadlama. Pak se vrhla na Jirku.

Ucvakla mu pravý kotník i s botou a spolkla ho jako malinu. Hlavu a přední část jejího těla zaplavila sprška horké krve. Strašilce Olině to nevadilo, krev byla přece tak dobrá, a tak teplá.

Strašilka Markéta se přiblížila k Jirkově levému kolenu, chvilku si ho prohlížela, kde by se měla zakousnout, a pak mu jediným silným kousnutím nohu v koleně překousla. Odkousnuté lýtko pak vzala do makadel u tlamy, pěkně si ho přidržela a během minuty ho celé spolykala. I s botou, ponožkami a kalhotami.

Když strašilky užraly Jirkovi obě dvě nohy, ještě žil. Nevnímal už sice nic, ale stále ještě žil. Jeho srdce pumpovalo poslední zbytky krve a pak, když už náhle nemělo co pumpovat, se zastavilo. Jirka zemřel. Jeho tělo začalo chladnout. Strašilky, jakoby to vycítily, začaly žrát ještě rychleji. Teplé maso bylo přece tak dobré!

 

V Brně; úterý 9.6.1998 14:41:

Zuzka nervózně přecházela po malé laboratoři. Kde jen ten Jirka může být. Začala být naštvaná. Měla ho ráda, ale jestli to takhle s ním bude pokračovat dál, tak ho asi mít ráda přestane.

Rychlým krokem prošla kolem masivních laboratorních stolů a přistoupila k oprýskanému stolu, který stál pod členěným oknem a který sloužil jako pracovní stůl. V laboratoři to slabě páchlo, ale Zuzka už to dávno nevnímala. Nahnula se nad stůl a vzala do ruky malou cedulku z ušmudlaného linkovaného papíru. Z jedné strany byly na papírku načmárány Jirkovým nečitelným rukopisem nějaké výpočty, týkající se jeho práce v laboratoři. Byl ve čtvrtém ročníku a většinu jeho práce představovala právě manuální práce v laboratoři. Většinou to byla syntéza dosud nepřipravených látek, které nebyly připraveny především proto, protože by byly stejně k ničemu. Na druhé straně papírku bylo poněkud čitelnějším písmem napsáno:

Ahoj Zuzko, jel jsem na návštěvu za Markétou a Olinou k nim na privát (v 8:45). Je to moc důležité. Později Ti to vysvětlím. Přijdu nejpozději ve 12 h. Miluju Tě, Jirka.

Zuzka se jen kysele ušklíbla a pomyslela si: `Jo, ve dvanáct, to určitě.` Nemělo cenu už dále čekat, byla by to jen zbytečná ztráta času. Kam pojede? To je přece jasné. Pojede se podívat na privát k Markétě a Olině a je moc zvědavá, co tam najde. Kdyby to ale Zuzka opravdu věděla předem, rozklepala by se strachy a snažila by se držet od privátu děvčat co nejdál. Zuzka ale neuměla předvídat budoucnost, a tak se téměř bezstarostně vydala do Pisárek.

Zastavila se ještě na chvíli ve vedlejší laboratoři, kde pracoval Jirkův kolega Šumák. Jmenoval se ve skutečnosti Michal, nikdo mu ale neřekl jinak než Šumák.

Zuzka vstrčila hlavu do samozavíracích dveří a řekla:

"Tak já jdu, Šume."

Šumák, v bílém, ve předu zašpiněném plášti, se odvrátil od schlenkovek v digestoři, pohlédl na Zuzku a hlasem docenta Příhody, o kterém si mnozí studenti mysleli že je teplý, řekl:

"Tak co, ten tvůj Jiřík ještě nepřišel, có?"

"Nee, jdu se po něm podívat."

"Tak hodně štěstí broučku, a ať ho najdeš," řekl Šumák téměř dokonalým hlasem docenta Příhody.

"Tak čau a kdyby náhodou přišel, tak mu řekni, že jsem se naštvala a šla jsem domů," řekla Zuzka s hlavou stále vraženou mezi futrama.

"Jo, jasně. Čau," řekl překvapivě svým normálním hlasem Šumák a ještě než Zuzka stačila zavřít dveře, už se zase věnoval plně své práci. Kdyby věděl, že Zuzku už nikdy neuvidí, prohlédl by si jí určitě mnohem důkladněji.

 

V Brně; později asi v 15:30:

Zuzka stála před domem, ve kterém bydlela Olina s Markétou, a stejně jako před šesti hodinami Jirka, obdivovala ona velikost a mohutnost tohoto domu. Slunce pralo na prostranství před domem ještě mnohem víc než ráno na Jirku a sladká vůně kvetoucích akátů Zuzku doslova otupovala. Po čele se jí spouštěly stružky lepkavého potu, který si každou chvíli nepřítomně stírala rukou z čela.

Moc dlouho se ve výhni před domem nezdržovala a vešla dovnitř. Jakmile za sebou Zuzka zabouchla dveře, slunce zašlo za obrovský tmavý mrak. Vypadalo to, že slunce svítilo jenom proto, aby zahnalo Zuzku dovnitř do domu. Velký černý mrak začal rychle nabývat na objemu a za pár minut se ozvalo první zahřmění. Bouřka, kterou ráno předpovídal Jirka, se začala ozývat.

Když za sebou Zuzka zabouchla dveře, ovanul ji chladný, mírně zatuchlý pach starého domu. Nebylo to vůbec nepříjemné, spíše naopak. Mokré čelo ji příjemně chladilo a Zuzka se začala cítit mnohem lépe než venku v tom vedru. Zhluboka se nadechla chladného vzduchu a vydala se tichou chodbou k bytu děvčat.

Jakmile se ocitla přede dveřmi, byla si náhle jistá, že uvnitř nikdo není. Zaprvé se zevnitř neozývaly žádné zvuky a za druhé ty dveře na ni působily nějak zlověstně. Z ničeho nic se jí zježily chloupky na krku. Něco za těmi dveřmi bylo, něco moc ošklivého. Náhle za jejími zády hlasitě bouchly venkovní dveře. Zuzka přidušeně vyjekla a vrátila se do reality. Co by tam tak mohlo být? Strašidlo, duch, příšera? Nevěděla.

Kolem ní proběhl asi dvanáctiletý kluk oblečený pouze v plavkách. Zuzka koutkem oka zahlédla, že měl mokrou hlavu. Asi se byl někde koupat, pohotově odpověděl její mozek a to bys měla udělat taky, nebo se ti stane něco moc škaredého.

Možná právě ten kluk, který působil naprosto reálně a přirozeně, rozhodl o tom, co Zuzka udělala. Neodešla a ani se nešla koupat, ale klidně zabouchala pravou rukou na dveře. Trochu ji vyděsila ozvěna nesoucí se dlouhou chodbou, ale to bylo jen na chvilku. Naslouchala, jestli se něco uvnitř ozývá. A ono se něco ozvalo, asi sekundu po tom, co Zuzka zabouchala, ozvala se zevnitř dutá rána, jako by někdo něco shodil na podlahu. Zuzka zabouchala znovu. Tentokrát se neozvalo nic.

Zuzka asi minutu nehnutě naslouchala u zavřených dveří a znovu se jí začal zmocňovat jakýsi pocit strachu. Uvnitř určitě něco bouchlo, to znamená, že tam někdo je. Nebo něco, připomněl jí hned její mozek.

"Nebuď blbá," řekla si tiše Zuzka a reálnost jejího hlasu ji opět vrátila k normálnímu uvažování. No nic, tak není nikdo doma. Má smůlu. Nebo štěstí, ozvalo se jí tiše v hlavě, ale Zuzka ten hlas raději neposlouchala. Půjde domů, uvaří si horký čaj, bude okusovat velkou mléčnou čokoládu a zítra si to s Jirkou všechno vyjasní.

Pak ji ale napadlo něco, co ji stálo život. Zkusila, jestli je zamčeno. Nebylo.

Strašilky rychle dokřupaly chladnoucí Jirkovo tělo a právě lízaly ze země zasychající krev, když vtom se ozvalo hlasité zabouchání na dveře. Strašilky na chvíli ztuhly a pak sebou hbitě smýkly každá pod svou postel. Strašilka Markéta zavadila jednou nohou o židli a ta se převrátila na zem. Dutě to zadunělo.

Vypadá to, že se blíží další kořist. `Škoda,` pomyslela si strašilka Olina, právě se chtěla pomstít strašilce Markétě za to, že jí žere žrádlo, které si sama ulovila. No nic, pomsta ještě chvíli počká, aspoň bude sladší.

Strašilka Markéta se vrazila hluboko pod postel, kde jí už začalo být pěkně těsno. Obě strašilky už byly velké jako dospělý člověk a stejně tolik i vážily. Veškerou potravu, kterou spolykaly, zužitkovaly k tomu, aby jejich tělo o něco povyrostlo. Zatím proto nedělaly téměř žádné bobky. Pouze totálně nestravitelné věci jako plexisklo, igelit, či vlasy vylučovaly z těla ven. A právě jeden takovýto chuchvalec vlasů a igelitu ležel zhruba uprostřed na zakrvácené podlaze.

Strašilky čekaly. Ani jedna se nepohnula. Pak se otevřely dveře a kdosi vstoupil dovnitř. Strašilka Olina se nepatrně pohnula směrem ke kraji postele a z obrovských kusadel jí ukápla třpytivá kapka neurotoxinu, následovaná potůčkem trávicích šťáv. Strašilka Olina se chystala k útoku.

Zuzka vzala za kliku a nahlédla dovnitř. První co ji napadlo bylo: `Proč tu ty holky mají tak hrozný smrad.` Smrdělo to tam, jako kdyby se holky asi měsíc chodily vyprazdňovat někam do rohu místnosti, místo na záchod a navíc to tam smrdělo trochu jako na jatkách.

Zuzka, která se doma v Napajedlích ráda starala o koně, si vzpomněla, jak se jeden kůn při vypouštění na pastviny zranil o ostrou tyč, ze kterých byla udělána ohrada. Kůň si doslova rozpáral břicho. Z levého boku mu tekla krev a přes tenkou blanku pobřišnice prosvítaly šedé pletence střev. Musela koně odvést na porážku. Nedalo se s ním zkrátka nic jiného dělat. Kůň se tam sotva dovlekl.

Ve velké, bíle natřené budově to smrdělo velmi podobně jako v tomto pokoji. Zuzka předala malému, tlustému muži koně, nechala si podepsat papíry a rychle odtamtud zmizela. Cestou si stále, aniž by si to nějak uvědomovala, otírala boty o vysokou trávu. Na zemi na jatkách bylo plno krve a Zuzka se jí snažila podvědomě zbavit, přestože dovnitř vůbec nevstoupila.

Zuzka, která do pokoje nejprve strčila jen hlavu, tam teď vešla celá a zavřela za sebou dveře. Nechtěla, aby někdo viděl, že strká hlavu do cizího pokoje. V pokoji to nejenom smrdělo jako na jatkách, taky to tam tak vypadalo. Když se pořádně rozkoukala po pokoji, myslela že má nějakou halucinaci z horka či co. Olinina postel byla celá od čehosi tmavého, duchna ležela na zemi, také pocákaná od něčeho tmavěčervenohnědého. Také na zemi byla tmavěčervená hustá kaše. Navíc hned vedle Markétiny postele ležel pěkně obrovský bobek. Že by ty holky fakt sraly na zem? Zuzka s očima vyvalenýma a ústy dokořán na to nechápavě hleděla.

Na krátký okamžik si pomyslela, že to tu na ni nachystaly holky, teď jsou někde schované a čekají, jak se zachová. To že byl nějaký bordel na zemi, to brala. Se zemí se dala černočervená kaše snadno odstranit, ale že něco podobného bylo nasáklé do Olininy postele, to zkrátka Zuzce nešlo na rozum. Chvíli si opravdu myslela, že je to všechno jen hloupý vtip, pak ale zjistila, že to, co vidí, žádný vtip není. Taky pochopila, že ta hnusná kaše, která je všude, bude nejspíš krev.

Cha, cha. Krev. Proč by byla u holek na privátě krev. Nerozuměla tomu. Tušila, že se tu muselo něco stát. Nevěděla ale co. Někomu se asi spustila z nosu krev, vyštěkl jakýsi hlas Zuzce v hlavě. To určitě, reagovala na to Zuzčina přetížená mysl. Spíš tu byla nějaká zabijačka. Ano, to musela být zabijačka. Jo, ale co zabíjely. Vždyť holky žádné prase, králíky ani kuřata nechovaly. Holky chovaly jen strašilky. Pak tedy holky zabily strašilky.

Zuzka věděla, že to, na co myslí, je totálně šílené. Automaticky zabloudila pohledem k teráriu se strašilkami. Tiše se zasmála. Tak je to tedy pravda. Holky udělaly zabijačku ze strašilek a teď to šli i s Jirkou někam zapít. Terárium bylo prázdné, úplně prázdné a v šeru pokoje Zuzka snadno přehlédla asi pěti centimetrovou dírku vykousanou do stěny terária. I kdyby ji však viděla, těžko by z toho něco vyvodila.

Její pohled sklouznul na zem a pozorovala matlavou, červenohnědou huspeninu, pokrývající minimálně polovinu linolea. Zuzka měla chuť šáhnout si na tu hmotu, promnout ji mezi prsty, přivonět k ní, popřípadě ji i ochutnat. Stále si totiž myslela, že se jedná o nějaký pudink.

Vždyť je to KREV. Zaječela její mysl a Zuzka od zkoumání podezřelé hmoty ustoupila. Pak ji to náhle napadlo. Ach, jak to bylo jednoduché. Markéta s Olinou patrně klidně spaly, když vtom do jejich pokoje vtrhnul nějaký šílený vrah. Olinu zabil přímo na posteli. Markéta se vzbudila a chtěla utéct. Vrah ji dostal na zemi. Pak sem přišel Jirka a vraha vyplašil. Ten začal Jirku pronásledovat a dostal ho někde před domem v zahradě. Jasně, tak to bude.

Měla by jít ven a v zahradě to prozkoumat. Byla ale jaksi mimo, cítila to. Kdesi vzadu v hlavě cítila, že to, co tu rekonstruuje je naprostý nesmysl. Byla prostě v šoku a snažila se s tím vypořádat co nejlogičtěji a příhoda s vrahem ji připadala v tuto chvíli zcela logická.

Už se chtěla zvednout, aby prozkoumala zahradu před domem, když vtom si všimla igelitky, která ležela na zemi. Té igelitky už si samozřejmě všimla mnohem dřív, ale teď, když čapěla na zemi, si všimla, že ta igelitka je její. Respektive byla její. Minulý týden ji půjčila Jirkovi, aby měl v čem odnést nákup z obchodu. Zapomněl si totiž tašku. `On vždycky na něco zapomněl,` pomyslela si Zuzka a natáhla se pro tašku. Byla těžká, něco v ní bylo. Z větší části byla pocákaná onou břečkou (KREV, JE TO KREV. `Už si to konečně uvědom,` znělo jí v hlavě.). Zuzka si ji opatrně přitáhla k sobě. Po zakrvácené zemi taška snadno klouzala. Nahlédla dovnitř.

Uvnitř byla v polyethylenovém pytlíku v ubrousku zabalená svačina a vedle ní velká černá knížka. Zuzka ji zasněně vytáhla, upustila igelitovou tašku se svačinou na zem a uchopila těžkou knihu do obou rukou. Otočila si ji předkem k sobě a četla:

H M Y Z

David Attenborough

 

Nechápavě ji ta slova rezonovala v hlavě. Začala obracet knihu ze všech stran, jakoby hledala ještě jeden nápis. Nápis, který by jí řekl víc. Ovšem nic takového nenalézala. Pak její pohled padnul na kousek papírku trčící asi z první čtvrtiny knihy. Byla to záložka. Zuzka knihu fascinovaně otevřela. Do nosu jí vnikl známý kořenný pach staré knížky, i přes velký zápach v pokoji. Ze zažloutlých stránek na ni hleděla velká hnědá strašilka. Pod vybledlým obrázkem byl velký nápis:

Strašilka všežravá

 

Vtom se zpod Olininy postele ozval hlasitý cvakavý zvuk. Zuzka se lekla a upustila knihu na zem. Hlasitě to plesklo a kousky sražené krve dopadly Zuzce na boty. Zuzka se vyděšeně podívala směrem po zvuku, ale nic neviděla. Už blbne, pomyslela si. Něco se jí zdálo. Pohlédla opět na zem. Uviděla knížku ležet na špinavé zemi a chtěla ji zvednout. Bylo jí jí líto. Taková pěkná knížka a teď leží v tom sajrajtu (KREV, JE TO KREV. `Říkej tomu správným jménem,` zaznělo jí opět v hlavě.). Pak si všimla něčeho, čeho už si měla všimnout dávno. V kaluži krve na zemi, byly jakési stopy. Poměrně malé jakoby dvouprsté stopy. Vždycky kolečko a kolem něj ve tvaru V dvě čárky. Byly vidět všude v krvi. Byly různě přes sebe a směřovaly do různých směrů. Pak si všimla ještě něčeho, stopy byly i mimo kaluž krve. Směřovaly ven pod Markétinu postel (stejné stopy vedoucí pod Olininu postel, Zuzka zatím nezaznamenala). Sledovala strnule očima malé krvavé stopy vedoucí do tmy pod Markétinu postel. Vtom zcela z jiné strany, zpod Olininy postele, cosi velkého vystartovalo a bylo to neuvěřitelně rychlé.

Strašilku Olinu už nebavilo dál čekat. Kořist sice byla dost daleko, ale však ona ji dostane. Netrpělivostí ji zaklepaly přední nohy o linoleum. Zuzka se toho zvuku lekla a upustila knížku. Strašilka Olina se znovu uklidnila. Musí počkat na příhodnější okamžik. Ta kořist něco tuší a jak se sem podezíravě dívá!

Tak strašilka Olina svůj útok o něco odložila. Bedlivě tisícovkou svých očí sledovala Zuzku sklánějící se nad knížkou. Pak strašilka uviděla, jak Zuzka upřeně pozoruje cosi na zemi. Pak se Zuzčin pohled rozběhl po podlaze na druhou stranu. Pod Markétinu postel. To byla chvíle, na kterou strašilka Olina čekala. Vystartovala zpod postele a vrhla se Zuzce po noze.

Když Zuzka zahlédla, jak se na ní zpod Olininy postele cosi řítí, zaječela a vymrštila se na nohy jako nějaká loutka na pružině. Snažila se uskočit na stranu, ale zem byla od krve neuvěřitelně kluzká. Zuzce podjely nohy a upadla.

Strašilka Olina si to zamířila na Zuzčino levé stehno. Otevřela kusadla a chystala se vypustit ochromující neurotoxin do Zuzčina těla. Zuzka ale před ní uhnula, a pak na strašilku tvrdě dopadla.

Zuzka cítila jak padá, ale místo na zem spadla na cosi tvrdého. Jakýsi osten se jí zabodl hluboko do zad. Znovu zaječela a snažila se zvednout. Nohy jí stále podkluzovaly. Vypadala, jako by chtěla plavat na znak. Zádama byla nabodnutá na obrovské strašilce a nohama divoce klouzala po špinavé zemi.

Rukama zašmátrala za sebou, rukou nahmatala jakési dráty (tykadla), pevně se jich chytila a otočila se. Trn v jejích zádech se zlomil a zůstal zabodnutý v jejím těle. Cítila, jak jí po zádech teče horký čůrek krve. Cítila se hrozně pomalá a jako ve snu. To bude tím, že se jí to všechno jenom zdá. Padla na kolena a odstrčila strašilku od sebe. Aspoň se o to pokusila. Strašilka ale byla pevně přisátá k zemi svými přísavkami, a tak se místo strašilky posunula Zuzka. Strašilka se hbitě otočila k Zuzce čelem a znovu zaútočila.

Zuzka byla zcela při smyslech. Dokonce ani neměla čas se bát. Takový dobrodružný sen se jí už dlouho nezdál. Ten si vychutná. Určitě vyhraje. Bleskově se vymrštila na nohy a tentokrát si dávala pozor, aby neuklouzla. Obří strašilka po ní znovu vystartovala. Opět jí šla po noze. Zuzka čekala, až bude strašilka na dosah a vší silou kopla. Měkkou koženou botou zasáhla plnou silou oválnou strašilčí hlavu. Ta se zvrátila do zadu, tykadlami si švihla po zádech a kecla na zadek.

Zuzku silně zabolelo v noze, ale nevěnovala tomu žádnou pozornost. Stoupla si na pohmožděnou nohu, rozpřáhla se druhou a znova prudce kopla. Tentokrát strašilku zasáhla do krátkého krku. Ve strašilce hlasitě ruplo, trochu se nárazem Zuzčiny nohy nadzvedla, a pak se sesula na krvavou podlahu. Hlavu měla celou na křivo, z úst jí vytékaly jakési šťávy a nohy se jí jemně třásly.

Zuzka se rozhlédla po zemi, v očích jí zazářilo. Na zemi uviděla převrácenou židli. Vzala ji do rukou, otočila se k omráčené strašilce a začala do ní mlátit. Vždycky zvedla židli za opěradlo nad hlavu, zafuněla, hekla a silně bouchla židlí o strašilku. Při čtvrté ráně se odštípla ze židle noha. Na strašilce, kromě několika zlomených trnů a jedné nohy, nebylo vidět žádné vážnější zranění.

`Proboha, jak mohla takhle vyrůst,` pomyslela si Zuzka v zápalu boje, a pak upustila židli na zem. Pak vzala ulomenou nohu, chytla ji za užší konec, rozkročila se nad strašilkou a ostrý rozštípnutý konec jí chtěla zarazit do hrudníku. Do míst, kde by mohla mít srdce. Dřevěná noha ale po chitinových plátech na zádě strašilky sklouzla a narazila na zem. Noha od židle Zuzce vypadla z rukou.

`Nevadí. Však já jí dorazím,` říkala si Zuzka a v duchu se smála. Ruce měla špinavé od zaschlé krve ze země, vlasy jí vylézaly z původně bezvadného ohonu, tváře měla červené, srdce jí divoce tlouklo a hlasitě dýchala. Stále jí plně nedocházelo, co se děje, a to bylo její štěstí. Místo toho, aby se sesypala jako uzlíček nervů, chladně na obří strašilku zaútočila a téměř ji zabila. Omráčila ji ale pořádně. To si pište. A tu hlavu taky ta potvora nemá úplně v pořádku. Ta už si krční svaly neprotáhne. Zuzka se svým myšlenkám usmála a vtom její štěstí skončilo.

Strašilka Markéta pozorovala, jak velká kořist mlátí její kolegyni a vůbec se jí to nelíbilo. Vždyť do teď s touto kořistí nebyly vůbec žádné problémy. Teď to ale vypadalo zcela obráceně. Strašilka Olina problémy měla, a to velké. Strašilka Markéta bezradně pozorovala, jak se Zuzka snaží její kolegyni umlátit. Musí zasáhnout. Tak to přeci nemůže nechat.

Viděla, jak do strašilky Oliny Zuzka dvakrát kopla, pak vzala židli a začala ji s ní mlátit. `Ne, dokud má ta osoba v ruce tu židli, tak nikam nelezu,` říkala si strašilka Markéta a pečlivě sledovala, jak se to vyvine. Pak Zuzka vzala do ruky nohu od židle a pokusila se s ní strašilku Olinu probodnout. Vtom jí noha z rukou vypadla.

Na to strašilka Markéta čekala, vyběhla zpod postele a zakousla se Zuzce do pravé poloviny hýžděte. Lépe řečeno celou jí ji ukousla. Zároveň jí taky do krve vypustila silnou dávku neurotoxinu. Pak se zase co nejrychleji vrazila pod postel.

Zuzka náhle ucítila ochromující bolest vzadu na hýžděti a hlasitě zaječela. Jako jakási groteskní odpověď se z venku ozvalo hlasité zahřmění a spustil se slabý déšť. Uplynulo asi pět minut, co Zuzka vešla do pokoje děvčat, a černý mrak, který prve zakryl slunce, se stačil proměnit v pořádnou bouřku.

Zuzka se prudce otočila, nohy jí na kluzké podlaze podjely a mlaskavě dopadla na pokousaný zadek. Ještě než dopadla na zem, bolest v poškozené hýždi zcela pominula a Zuzka pouze cítila, že jí tam vzadu něco chybí. Pak jí plně došlo, že to, co se děje, není žádný sen, ale skutečnost. Tady šlo o život. Do očí jí vyhrkly slzy. Chtěla se postavit, ale jaksi to nešlo. Tělo měla až po prsa zcela ztuhlé a z nohou jí poslouchaly jen chodidla. Něco jí kouslo. Ale CO?

Zuzka se rozhlédla po pokoji, ale nic neviděla. Jasně, uvědomila si její napološílená mysl, musí tu být ještě jedna strašilka. Holky přece chovaly dvě. Vůbec jí ale nedošlo, že ty strašilky to být nemůžou. Neměla totiž dostatečné zoologické znalosti a nečetla Jirkovu knížku. Ta teď ležela kousek za ní, mezi ní a omráčenou strašilkou, o které si Zuzka mylně myslela, že je mrtvá.

Ještě jednou se rozhlédla po pokoji a pohled jí padl na ulomenou nohu od židle. Levou rukou si ji přitáhla. Šlo to těžko. Ruce jí už téměř neposlouchaly. Pak zaujala bojovou pozici. Jednou rukou se opírala o zakrvácenou zem a druhou měla spolu se zlomenou nohou od židle bojovně vystrčenou před sebe. Tak ztuhla. Kdyby měla v rukou ještě nějaký cit, cítila by, že na zemi začíná vedle staré zaschlé krve přibývat pomalu další, čerstvá a teplá. Její krev.

Zuzka si uvědomila, že je celá ztuhlá. Začala propadat panice, jak se teď bude bránit? Po tvářích se jí koulely velké horké slzy. Brečela strachem. Pak se zpod postele vysoukala obrovská strašilka Markéta a na Zuzku se upřelo tisíce hladových očí.

Zuzka začala v duchu řvát. Řvala a řvala. V celé její hlavě rezonoval obrovský, hlasitý, zvířecí řev, který na chvíli přehlušilo jen ostré prásknutí hromu. Venku začal pěkný slejvák.

Strašilka přistoupila až k Zuzce a pomocí kusadel jí vytáhla tyčku z ruky. Byla celá zakrvácená a i když ji Zuzka poměrně silně svírala, tak jí z ruky bez problémů vyklouzla. Zuzka začala řvát ještě hlasitěji, teď se nemůže už vůbec ničím bránit. Její hlasivky však impulzy vysílané mozkem zcela ignorovaly. Byly ochromené strašilčím neurotoxinem

Pak se strašilka přisunula ještě blíž k Zuzce a s hlasitým křupnutím jí ukousla ruku, ve které před tím držela nohu od židle, v polovině předloktí. Z pahýlu začala prudce stříkat krev a strašilčina velká hlava byla v mžiku potažena lepkavým červeným filmem. Strašilce to ale nevadilo. Krev byla tak teplá.

Zuzčin jekot dosáhl vrcholu. Strašilka ji žere. PROBOHA, VŽDYŤ ONA JI OPRAVDU ŽE... Pak jí v mozku praskla naběhlá cévka a Zuzka upadla do bezvědomí.

Strašilka jí postupně uhlodala celou ruku až k rameni. Ze Zuzčina rozsápaného ramene stále vytékal poměrně slušný proud krve. Na zemi se tvořila další obrovská kaluž. Pak se strašilce Markétě zalíbila Zuzčina hlava. Chvíli přemýšlela, jak na to, pak se naklonila a třemi pořádnými kousanci jí hlavu ukousla. Teprve ten třetí, který jí překousl páteř, Zuzku zabil. Z pahýlu krku se vyvalil další proud krve. Ten ale rychle slábl. Jednak proto, že moc krve už v Zuzčině těle nezbývalo, a jednak proto, že její srdce už nebilo.

Když do dalšího rána strašilka Markéta Zuzku celou sežrala, vrhla se na stále napolo omráčenou strašilku Olinu. Nejprve ji ochromila svým neurotoxinem, a pak ji pomalu od zadečku sežrala. Strašilka Olina alespoň jednou v životě poznala, jaké to je, být zaživa požírána. Jenom ji hrozně mrzelo, že to nedopadlo obráceně. Že ona nebyla tou, kdo požírá, a tou požíranou, že není strašilka Markéta. Škoda, opravdu škoda.

 

V Brně; středa 10.6.1998 22:40:

Markéta vytáhla z boční kapsy menšího baťůžku svazek klíčů, nahmátla ten se zeleným umělohmotným krytem a zasunula ho tiše do klíčové dírky. Stála u dveří svého privátu a nechtěla vzbudit případně spící Olinu.

Když přijela dnes večer do Brna, překvapil ji nádherně chladný a vlhký vzduch. Bylo po bouřce, to nemusel Markétě nikdo říkat. Jen se trochu divila, v Jihlavě nespadla za poslední tři dny ani jediná kapka a tady jsou kaluže jako horská plesa. Ovšem místo průzračně modré bar- vy jsou hnědé od bláta a posypané vrstvou pylu, který vypadá jako prášková síra.

Otočila klíčem v zámku a zjistila, že nejde odemknout. Ne že by byl nějaký zaseklý, ale už odemčený byl. Tak Olina je přece doma. To jsem ale zvědavá, jestli spí, nebo ne. Pomyslela si Markéta a potichu vytáhla klíč ze zámku. Vložila jej pečlivě zpátky do batohu a vzala za kliku. Dveře se neslyšně otevřely a Markéta vstoupila pomalu dovnitř.

Strašilka Markéta dnes ráno dojedla Zuzku a strašilku Olinu a zbytek dne odpočívala. Hlad měla pořád, ale nic jiného stejně dělat nemohla a tak ležela na Markétině posteli a rychle trávila. Měla něco přes tři metry a asi sto padesát kilo. Postel byla pod ní pořádně promáčklá.

Ráda by zalezla zase pod ni, do svého koutku, ale byla prostě už tak velká, že by se pod ní nedostala. Tak ležela na posteli, přední nohy, krk a hlavu ve vzduchu, protože byla tak dlouhá, že se na postel prostě nevlezla.

Když sežrala poslední zbytky Zuzky, slízala poctivě veškerou krev ze země, uhnízdila se na posteli a téměř bez pohybu setrvala až do teď. Podlaha nebyla vylízaná nějak dokonale. Stále byly na zemi velké krvavé fleky a skvrny, ale ty byly zaschlé a podlaha proto už neklouzala tak, jako včera odpoledne.

Náhle strašilka Markéta uslyšela, jak něco rachotí v zámku dveří. Zbystřila pozornost. Další kořist jde. Další žrádlo. Húú, to si pochutná. Z obrovitánských kusadel začaly odkapávat trávicí šťávy spolu s neurotoxinem a vytvářely na zemi malou loužičku. Strašilka Markéta se chystala k útoku.

Když se Markéta nadechla vzduchu v pokoji, pomyslela si, že omdlí. Neuvěřitelně silně páchl. Asi jako maso, když se nechá dlouho na slunci. Nevěděla přesně, jak smrdí maso, když se nechá dlouho na slunci, ale jednou našla na kraji silnice v lese u Jihlavy přejetou srnku. Vypadala ještě celkem svěží. Nohy měla rozhozené v příkopě, zakrvácenou hlavu položenou na kraji silnice a střeva vedle břicha. Když Markéta popošla trochu blíž, aby se na mrtvou srnku podívala zblízka, zvedlo se otamtud mračno much a do Markétina nosu vniknul pach rozkládajícího se masa a hnijících střev. Myslela si tenkrát, že se pozvrací.

Stejný pocit měla i teď. Hnijící maso. Mdloby ji pomalu přešly a začala převládat touha zvracet. Srdce se jí divoce rozbušilo a začala rychle dýchat. Něco tu bylo. Něco moc ošklivého a smrdělo to smrtí.

Zašátrala levou rukou po vypínači a náhle si byla jistá, že vedle vypínače je nějaká příšera, která jí ruku ukousne. Polekaně rukou ucukla. `Kruci, co blbnu,` pomyslela si a znovu zašmátrala po vypínači. Tentokrát svůj strach Markéta přemohla a ruku nestáhla. Konečně vypínač nahmatala a rozsvítila.

Strašilka, která měla pouze jednoduché oči, prostě na záplavu ostrého bílého světla reagovala tím, že automaticky během milisekundy přepnula na vnímání této intenzity světla, a tak viděla ihned úplně normálně. Ne však Markéta. Její rozšířené zorničky zaplavilo ostré zářivkové světlo a na několik sekund neviděla vůbec nic. To její srdce opět rozbušilo. Jestli v tom pokoji něco je, tak ji to dostane právě teď, když nic nevidí. Neměla ale pravdu. V pokoji se vůbec nic nepohnulo.

Strašilka neměla vůbec ponětí o Markétiných problémech se zrakem. Mohla zaútočit, to ano, ale strašilka Markéta nebyla do věcí nijak moc hr, na rozdíl od její bývalé kolegyně strašilky Oliny, které se to právě nevyplatilo. A tak dále seděla nehnutě na posteli a pozorovala čerstvou kořist, co udělá.

Pomalu se začala rozkoukávat. Viděla flekatou zem, Olininu duchnu, jak se válí po zemi, rozbitou židli a ulomenou nohu, která ležela asi metr před ní, velkou černou knížku z jakýmisi obrázky a igelitovou tašku zašpiněnou od nějaké břečky. Pak si ještě všimla Olininy postele, celé pokryté jakousi rezavou barvou a obrovské strašilky ležící na její posteli.

Stále byla celkem klidná. Její mozek prostě nebral to, co mu předkládaly oči. Taková obrovská strašilka neexistuje. Musí mít nějaké halucinace, nebo to je nějaká nafukovací loutka, co na ni Olina nachystala. Pak strašilka pohnula jedním tykadlem. Jen trochu, ale Markétě to stačilo, žaludek se jí strachy, a taky trochu tím smradem, začal bouřit. Markéta vyvalila oči a začala, navzdory pozdní večerní hodině, šíleně řvát.

To se ale strašilce vůbec nelíbilo. Vystartovala po Markétě, zakousla se do ní, vypustila do ní silnou dávku neurotoxinu, velký kus jí urvala a vrátila se do své původní polohy. Byla dlouhá přes tři čtvrtiny pokoje, a tak se stačilo k Markétě pouze natáhnout. Strašilka Markéta byla také asi třikrát těžší než její jmenovkyně Markéta, a kdyby chtěla, pokřupala by celou Markétu během několika málo minut a ani by nemusela používat nějaký neurotoxin. Síla zvyku ale byla velká a strašilka Markéta taky nebyla žádná hrdinka. Radši svou kořist bezpečně ochromila, a pak si ji v klidu snědla, a tak to hodlala provést i teď. Usadila se pohodlně na Markétinu postel a čekala, až její kořist znehybní.

Když se Markéta rozeřvala, strašilka se náhle začala pohybovat celá. Bleskurychle se přiblížila k ní a než Markéta stačila zareagovat, vyškubla jí obrovská strašilka z ruky batoh, rychle ho rozkousala a spolykala a vrátila se na své původní místo. Markétin řev utichl.

No konečně je tu aspoň klid, pomyslela si strašilka Markéta a zhltla poslední sousto ze své kořisti. Chutnalo příšerně. Ta dnešní kořist je nějaká divná, nic teplého z ní neteče a navíc chutná nějak tuze a synteticky. Fúúúj.

Markéta si náhle uvědomila, že jde do tuhého a to do tak tuhého, že jde o život. O její život. Na nahé noze cítila (měla jen bermudy), jak po ní stéká jakási viskózní kapalina. Asi sliny, pomyslela si Markéta. Nebyly to sliny, byl to vysoce účinný neurotoxin. Nebyl sice vstříknutý do krve, ale i tak pomalu pronikal kůží a Markéta cítila, jak jí pravá noha začíná nepříjemně brnět. Jako když dlouho nějak nepohodlně seděla a měla pak v noze mravence.

Pak Markétin mozek rozsvítil v její hlavě obrovský červený nápis:

MUSÍŠ SE BRÁNIT

 

a Markéta se začala bránit. Popadla se zemi věc, která byla nejblíže a která se aspoň trochu hodila k obraně. Ulomenou nohu. Když se pro ni shýbala, strašilčina obrovská hlava byla od její vzdálena asi metr a Markéta pocítila po těle jemné mrazení, které říkalo, že má svou hlavu na krku posledních pár vteřin. Pak ale mrazení pominulo a Markéta se narovnala se svou zbraní pevně sevřenou v ruce. Strašilka se ani nehnula.

Markéta sice vypadala s krátkou nohou od židle, jako don Quijote při boji s větrnými mlýny, ale to Markétě nevadilo. Náhle se cítila skvěle. Jaksi lehce, přímo vznášivě a bylo jí jaksi jedno, jestli tu zemře, nebo ne, věděla ale, že svou kůži nedá zadarmo. Strašilka se stále nehýbala, a tak Markéta zaútočila první.

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ", zaječela ze všech sil a vrhla se ostrým koncem zlomené nohy proti strašilčině tlamě. Trefila se téměř přesně. Zavadila ale o jedno kusadlo, které se odlomilo a spolu s roztřepeným koncem nohy zajelo téměř celé do strašilčiny uslintané tlamy.

Strašilka sebou cukla, celá se přikrčila a z huby se jí vyvalil proud slin, neurotoxinu a tělní tekutiny. Podivně zachroptěla a snažila si makadly a předníma nohama dostat kus dřeva z krku. Konec, který přečuhoval ven z tlamy jednoduše ukousla, ale zbytek, který měla zabodnutý v krku jí dělal problémy. Nějak jí dusil a hrozně bolel.

Markéta po svém bojovém výpadu rychle odskočila, popadla židli a vší silou jí praštila strašilku po hlavě.

Židle se rozpadla a zarachotila o zem. Strašilčina hlava se podivně vykřivila a jedno tykadlo se zlomilo a upadlo na zem. Pak strašilka hlavu zase narovnala a podívala se tisícovkou svých lesklých očiček nenávistně na Markétu. Markétina levá noha už začala být silně nepohyblivá a Markétě dalo celkem dost práce, aby se udržela na nohou.

Pak Markéta uviděla, že navzdory zlomenému tykadlu a noze ze židle, zalomené v hlavě, se strašilka chystá znovu zaútočit. Byla ale už tak velká, že v pokoji jí bylo dost těsno. Neuměla útočit bokem. Vždy se ke svému cíli musela otočit čelem. Markéta využila chvíle, kdy se strašilka začala v pokoji otáčet, vzala s vypětím všech sil peřináč, stojící před Olininou postelí, zvedla ho před sebe a vrhla se prudce na strašilku.

Peřináč přitlačil otáčející se strašilku ke zdi a spolu s Markétiným tělem narazil na strašilčinu hlavu. Hlava strašilky Markéty se dostala mezi zeď a asi sedmdesát kilo pohybující se tvrdé masy. Strašilčina lebka ten nápor nevydržela a hlasitě křupla. Ze zdi se odloupl velký kus omítky a se suchým zarachocením dopadl na podlahu. Z prasklé strašilčiny lebky začal vytékat šedý polotekutý mozek.

Markéta, jejíž noha ztuhla docela, ztratila rovnováhu a spadla na zem vedle peřináče a gauče se strašilkou. V ten moment se ozvalo hlasité zabušení na dveře a hrubý mužský hlas zakřičel:

"Sakra, děvčata, držte už kruciš ty vaše huby, nebo se fakt naštvu." Byl to pan domácí a byl zjevně naštvaný. Markéta na zemi vůbec nevnímala, co říká, jen byla hrozně ráda, že ho slyší. Pak sebou začala strašilka Markéta zběsile mlátit. Cukala divoce nohama a zadečkem, pak roztáhla krovky a ohromnýmy křídly začala vířit smrdutý vzduch.

Markéta, která si pomalu začala uvědomovat, co se vlastně stalo, začala opět hlasitě ječet. Tentokrát ten jekot vycházel až z opravdové hloubky jejího mozku. Byl všude, v její hlavě, v jejím těle, v jejich pokoji, v umírající strašilce, v celém světě. Ječela za ty, kteří právě umírali, ječela za ty, kteří teprve umřou, ječela za ty, kteří už dávno umřeli, ječela i za ty, kteří vešli do tohoto pokoje a už z něj nikdy nevyšli. Markéta ječela a ječela.

Pan domácí, když uslyšel za dveřmi ten nelidský jekot, lekl se tak, že si načůral do kalhot od pyžama. Plný strachu pozoroval rozšiřující se flek na své nohavici, a pak, když řev neustával, se doplazil (ano, doslova doplazil) k telefonu a zavolal záchranku a policii. Nevěděl, co se přesně v tom pokoji dělo, ale muselo to být opravdu něco strašného, protože takový řev ještě v životě neslyšel. Stále se celý třásl.

Když přijela policie, Markéta stále ještě řvala. Byla již téměř celá ochrnutá, působením neurotoxinu, který pronikal její kůží na noze a teprve, až ochromil její hlasivky, řev postupně utichl. Bylo to, jakoby někdo stále vzdaloval reproduktor od posluchače. Nakonec se řev změnil v šepot, a pak utichl docela.

Policie i celá veřejnost byla šokovaná nálezem obrovské strašilky a vědci na celém světě se snažili přijít na to, proč strašilka vyrostla do tak obrovských rozměrů. Nepodařilo se to nikomu. Asi náhodná mutace, zněl nejčastější názor. Ale ať to bylo cokoliv, život třem mladým lidem, kteří ve spárech strašilek (svět se nikdy nedozvěděl, že byli dvě) zemřeli, to nevrátí.

Epilog: V Praze, v psychiatrické léčebně v Bohnicích, na podzim 1998:

Markéta zabalená v tenkém nemocničním župánku vyběhla ze sprch, proběhla krátkou studenou chodbou a vběhla do svého soukromého pokojíku. Byla tu už čtvrt roku a líbilo se jí tu. Měla totiž pocit, že je tu odjakživa. Nepamatovala si, že by žila někde jinde jiný život. A tak stejně jako lidem, kteří nic neměli, taky nic nechybí, i Markéta se cítila šťastná a spokojená. Hupsla na svou malou postýlku a zachumlala se do duchny. Bylo navečer a venku se začalo stmívat. Markéta se zahleděla na strop a pokusila se pomalu usnout. Na nic nemyslela, jen tak ležela a hleděla do stropu. Myšlení ji bolelo a taky měla někdy dojem, že kdyby se nějaké myšlenky moc podržela, mohla by si vzpomenout na něco moc ošklivého a to ona nechtěla. Tak raději na nic nemyslela.

Zrovna v tu dobu, kdy Markéta ulehla do postele a zahleděla se na strop, vylezl zpod garnýže na okně pavouk. Byl to sekáč, lidově zvaný johana. Vyrazil na svůj noční lov. Vesele si to cupital po bílém stropě a těšil se, až si něco pěkného uloví. Nestavěl pavučiny, na to nebyl uzpůsobený. Měl kusadla a v nich jakýsi neurotoxin, který kořist ochromil a on si ji pak v klidu sežral. Tak si tu tak cupital a v tom se dostal do Markétina zorného pole.

Pokojem se náhle rozezněl šílený řev. Řev byl tak intenzivní, že byl slyšet přes dvě patra masivní budovy. Duševně choří, kteří byli v tomto areálu, se hrozně polekali a rozeřvali se každý svým specifickým způsobem. Za chvíli to v celém pavilonu řvalo, jako na fotbalovém stadiónu.

Sekáč, nebo johana, jestli chcete, se zastavil a pomyslel si, ten řev se mi vůbec nelíbí. Kořist pode mnou je na mě příliš velká, ale jestli bude řvát ještě déle, asi se na ni vrhnu a pokoušu ji.

A Markéta řvala a řvala.

Na Zemi; asi za třicet let:

Obrovská planetka o průměru několika stovek kilometrů se rychlostí šedesát kilometrů za sekundu řítila kosmickým prostorem. Mířila k Zemi.

Když na ni planetka narazila, obrovská kinetická energie se změnila v teplo a kinetickou energii pohybujících se trosek. Trosek ze Země. Milióny kusů skal a kamení obsahovaly jednoduché bakterie, které jako jediné mohly přežít v chladu a vakuu kosmického prostoru. Byly zabaleny v ledu a kamení a letěly prostorem a čekaly, až meteorit, který je nese, dopadne na nějakou vhodnou planetu a oni se budou moci zase množit a růst.

Několika takovýmto meteoritům se to podařilo a celý cyklus začal na novo a kdo ví, co se všechno stalo když...

 

© Jiří Křivohlávek, v Hlohovci 29.5.1998 - 2.6.1998