Sněhulák

Byla neděle krátce po poledni. Byl třináctý prosinec a venku to taky tak vypadalo: šero, mlhavo a v rozích ulic se tísnily zbytky poloroztátého šedivého sněhu. Dnes ale mrzlo. Sice ne moc ale takové tři stupně pod nulou být mohly. Ulice byly téměř prázdné, jen nějaké zbloudilé auto občas se zahrčením prorachotilo po hlavní silnici. Náš příběh se ale odehrává v ulici vedlejší a během půl hodiny, co byl Josífek venku nepotkal na ulici ani zmrzlou myšku.

Neděle u něj doma probíhala jako obvykle, ráno se ještě nic moc nedělo, ale k polednímu se tatínek začal nalévat tím hnusným pivem a při obědě na sebe s maminkou zase řvali a když z toho Josífka přešla chuť, začal řvát tatínek i na něj a maminka, která byla zase naštvaná, mu uštědřila facku a když ani ta mu nedodala chuti, tak ho tatínek vyhodil z kuchyně. Když za sebou zavřel kuchyňské dveře slyšel, že rodiče přidali na hlase. Už tady nechtěl být ani chvilku. Vzal si teplou bundu, rukavice a čepici, co dostal minulý rok na vánoce. U dveří si obul boty a po chvilce zápolení se šňůrkami, na svých pět let byl velice chytrý a šikovný, mohl vyrazit. Hlasitě za sebou zabouchl dveře, aby to rodiče slyšeli. V duchu doufal, že ho vezmou zpátky domů, ale rodiče byli tak zabraní do sebe, že nic kolem sebe nevnímali. Josífek byl rozhodnutý navždy od rodičů odejít, ale věřil, že ho přece jen zavolají zpátky. Nezavolali.

Už půl hodinky se toulal na ulici kousek od domu. Byla to velice dlouhá ulice, kterou lemovaly vysoké, studené domy. Jeden z nich, až tam daleko na druhé straně ulice, byl ten jeho. Josífek se radši obrátil na druhou stranu. Začínala mu být zima. Navíc v tu chvíli začal ulicí foukat mrazivý vítr. Josífek se k větru i svému domu otočil zády a pomalu se šoural dál. Asi za minutu mu na nos dopadla malá vločka. Josífek se zastavil, zkřížil oči jak uměl a zaostřil je na vločku. Byla krásná a netála.

Vítr sílil a teplota začala klesat. Josífek začal drkotat zuby. Nohy mu začaly tuhnout a tak se rozhodl, že si odpočine. Stulil se k jednomu vysokému kamennému domu a malýma hnědýma očima pozoroval sílící chumelení. Asi po čtvrt hodině začalo sněžit opravdu pořádně, ale Josífkovi už zima nebyla. Byl už celý zachumelený a zdálo se mu, že má na sobě velké bílé peřiny.

Náhle ale uviděl na protější straně ulice něco zvláštního. Vítr se tam velice divně točil u rohu jednoho domu a kupil tam velkou hromadu sněhu. Nebyla to ale obyčejná hromada. Měla tvar velké koule a to přišlo divné i pětiletému Josífkovi. Narovnal trochu hlavu a začal velkou kouli pozorovat s trochu větším zájmem. Za pár minut už byl Josífek zvědavý až k nevydržení. Na asi metrové kouli sněhu se udělala koule trochu menší, asi dvoutřetinová. Kdyby Josífek nebyl tak hrozně unavený, vyskočil by z pod příjemné sněhové pokrývky a utíkal by se na ty dvě divné koule podívat, ale tady na zemi pod sněhem bylo tak příjemně. Pak se ale v duchu opravil, ne dvě divné, ale tři divné koule, přičemž ta třetí koule měla v průměru asi třicet centimetrů a seděla na kouli druhé.

V tom momentě spadl Josífkovy kámen ze srdce. To přece nejsou žádné tři divné koule ale SNĚHULÁK. Ten byl ale veliký. Určitě měl skoro dva metry. Náhle ale vítr zafoukal tak prudce, že se sněhulák převrátil a spadl na popelnice, které stály opodál a které se taky převrátily a vysypaly. Špína a nepořádek na sněhu, vypadaly jako rozlitá tuš na bílém papíře. Pak Josífkovi přejel po zádech mráz a do srdce se mu vlila velká vlna adrenalinu. Napůl zmrzlé Josífkovo tělo se roztřáslo a celková otupělost náhle zmizela a zima se mu zakousla plnou silou do jeho malého těla.

Sněhulák se zvedal. Krátkýma bílýma válečkovýma rukama ze sebe ometal popel. Pak , když byl se svým vzhledem spokojen se shýbl, ze země zvedl něco tmavého a dlouhého a zabodnul si to asi doprostřed hlavy. Pak se shýbnul zase, se země zvedl velký hrnec a nasadil si ho na hlavu a pak z popela vybral patrně kousky uhlíků a nasadil si je místo očí.

Josífek zíral přes sněhovou clonu na upravujícího se sněhuláka a klepal se jako ratlík. Zčásti zimou, ale především strachem. Pak se ale stalo to, čeho se Josífek obával nejvíc. Jakmile si sněhulák nasadil oči, rozhlédnul se kolem sebe a protože neměl žádný krk, otočila se mu hlava přímo na těle několikrát kolem dokola a vydal se přes ulici směrem k Josífkovy. Ve skutečnosti se spodní koule koulela, a tak se sněhulák spíše přesouval či překuloval k Josífkovi.

Přestože měl Josífek velký strach, jeho tělo už bylo ztuhlé natolik, že nebyl schopný se ani postavit, natož začít utíkat, a tak jen z vyvalenýma očima sledoval jak se sněhulák blíží, a jak je větší a větší. Když už se malému Josífkovy zdálo, že sněhulák je všude kolem, tak se zastavil, uhlíky se zaměřily na Josífka a promluvil. Kdesi pod nosem se na Josífka otvírala velká bílá díra a z hrdla vycházel tichý šustivý hlas, jako když sníh padá na kus jemného papíru.

"CSopak TSu dŠŠelኊ joFííFku?"

Josífek byl natolik překvapený, že se na otázku vůbec nepokoušel odpovědět, protože ji sotva zaregistroval. Ze sněhuláka ale vycházel zvláštní klid a když se na něj Josífek podíval pořádně, musel se v duchu i usmát. Před ním stály na sobě tři velké sněhové koule, z prostřední vycházely krátké válečkovité výběžky. Na horní kouli byl naražen veliký oprýskaný kastrol z jedním uchem, které trčelo směrem dopředu a vypadalo jako kšilt. Z prostředku koule trčela velká tmavá a nahnilá mrkev i s vlásečnicovými kořínky, takže sněhulákův nos vypadal poněkud chlupatě a místo očí mělo to podivné stvoření jen kousky uhlíků, přičemž to levé bylo zjevně menší než to pravé. Přesto měl ale Josífek silný pocit, že ho ty dva uhlíky intenzivně sledují. Pak se sněhulák zeptal znovu:

"CSopak TSu dŠŠelኊ joFííFku? TSy nemኊ kde BSýt?"

"Nemám," vyhrknul na sněhuláka Josífek a lekl se toho, že vůbec promluvil. Pak se ale osmělil, chvilku sbíral odvahu a pak se sněhuláka zeptal:

"Vy jste sněhulák?"

"Já jSSem PSan SSněhůůlák," řekl sněhulák sypavým hlasem.

"A co chcete pane Sněhuláku," zeptal se znovu zmrzlý Josífek.

"CHCHSi ti PSomoST. Není ti ZZSima joFííFku?", zasypal sněhulák a usmál se bílým bezzubým úsměvem.

"Je a hrozná," řekl Josífek a cítil, že je promrzlý až na kost.

"Tak VSTaň joFííFku," řekl sněhulák nahnul se k Josífkovi a podal mu bílou ruku.

Josífek chvilku váhal, ale pak se svou rukou chytil sněhulákova válečku a sněhulák ho v mžiku vytáhnul ze sněhové závěje. Kdyby ho ale nepřidržel druhou rukou, Josífek by se na nohou neudržel, tak je měl ztuhlé. Ze sněhuláka ale vyzařovala zvláštní síla a tak se po chvilce mohl Josífek sněhuláka pustit. Byla mu ale hrozná zima, velice drkotal zuby a pomalu se ho zase začala zmocňovat otupělost.

Když se Josífek sněhuláka pustil, sněhulák se sehnul a sebral ze země trošku sněhu a udělal z něj asi centimetrovou kuličku. Josífek si pomyslel, že ho s ní sněhulák trefí a Josífka pak už se země nikdo nezvedne. Sněhulák mu ji ale podal a řekl:

"ŠŠníŠT"

"P-p-přece nechcete, abych jedl ten s-s-studený sníh?" drkotal Josífek.

"To není ZŽádný SSTudený ŠŠníCHCH. Podívej SSe," řekl sněhulák a uždíbl z kuličky malý kousek sněhu a hodil ho asi deset metrů po větru. Ždibec v mžiku zapadl do sněhu a dál se zdánlivě nic nedělo. Zrovna chtěl Josífek říct, že JE to obyčejný sníh, když vtom uviděl, že z místa dopadu vychází temně rudé světlo. Během okamžiku několikanásobně zesílilo a sníh v okolí začal rychle tát. Za okamžik bylo kolem zářícího ždibce sněhu dvoumetrové kolo mokrého asfaltu, ze kterého začala stoupat pára. Josífek zřetelně cítil teplo, které z toho směru přicházelo.

"Tak ŠŠníŠT", vytrhl z údivu Josífka sněhulák a znovu mu vrazil do ruky malou kuličku sněhu.

Tak jo, pomyslel si Josífek a kuličku strčil do pusy. Nejprve chutnala jako obyčejný sníh, ale když Josífek polkl vodu z kuličky, která mu zvolna tála v ústech ucítil v žaludku silné a velice příjemné teplo, které jakoby ho zevnitř pomalu prohřívalo. Josífek polknul další trošku vody a v mžiku byl plně rozehřátý na svou tělesnou teplotu a možná i trochu víc, protože mu vyjely oči a z úst se mu vyvalilo velké mračno horkého dechu, který zahalil sněhulákovu hlavu. A to před minutou byl jeho dech sotva vidět.

To je ale bomba ten sníh, pomyslel si náhle úplně svěží Josífek a zhltnul zbytek kuličky. Čekal, že se rozehřeje ještě víc, ale žádné další rozehřívání už na sobě Josífek nepozoroval, měl ale pocit a věděl že je to víc než pocit, že by mohl klidně nahý dojít až na severní pól a klidně i zpátky a nezmrznul by. Cítil v sobě ohromnou energii a sílu a už mu vůbec nebyla zima, spíše naopak.

Pak opět začal vnímat okolí. Viděl, že onen kousek sněhu stále červeně září obklopen asi pěti metry převážně suchého asfaltu. Krásně ho i na tu dálku hřál do tváří. Pak si všiml sněhuláka stojícího před sebou. I jeho hřál zářící ždibec sněhu. Z levé strany byl úplně mokrý a zčásti roztátý a i jeho levá ruka byla sotva poloviční.

"Jé pane sněhuláku, vždyť vy tajete. Pojďte kousek dál," řekl úpěnlivým hlasem sněhulákovy Josífek.

"Ale VŽŽDyť je to jedno. Já uŽŽ SSVůj úkol SSSPlnil."

"Jaký úkol?"

"PSomoSST ti."

V tom se sněhulákova levá ruka odtrhla od těla a z žuchnutím se rozpleskla o zasněženou zem.

"Prosím vás, pojďte dál, já nechci abyste roztál. Já vás mám rád," zaprosil Josífek a začal sněhuláka postrkovat dál od zhoubného tepla.

"To je ŠŠTejně jedno. Já byCHCH SS jara ŠŠTejně roSSTál."

"Nerostál. Já bych si vás dal do ledničky."

"MyŠŠlíŠ ŽŽe by SSe mně v ledniČČSe líbilo. To aSSi ne a nav튊 muŠŠím pomoSST i dalŠŠÍm dětem."

"Vy teda neroztajete navždy?"

"Nee."

"A uvidíme se ještě někdy," řekl už Josífek plačtivým hlasem.

"Nee."

Josífek vzlyknul a po tváři se mu skutálela velká slza. A v tom dostal Josífek nápad. V tu chvíli mu připadal jako nejlepší na světě, ale všem ostatním později připadal jako ten nejhorší.

"Vy jste ale řekl, že mě chcete pomoct a já bych ještě něco potřeboval."

"CCo teda jeŠŠTě CHCHSeŠŠ joFííFku."

"Chci ještě jednu takovou kuličku co jste mi dal, ale aby jen tak nesvítila, ale aby pořádně bouchla. Jinak si sem zase sednu a zmrznu," řekl Josífek ale věděl, že i kdyby tu seděl celý rok, tak by nezmrzl, tolik měl v sobě energie se sněhulákovy kuličky a tušil, že to ví i sněhulák.

"DóbŠŠe tedy. V튊 ta první kuliŠŠKa proměnila jen jednu miliontinu veŠŠkeré SSVé CHCHmoty na eeneRRGiia bude tu hŠŠát jeŠŠtě pár let. Tato kuliŠŠka pRŽemění VŠŠeCHCHnu CHCHmotu tém슊 okamŽŠitě," řekl sněhulák a podal Josífkovy úplně stejnou kuličku, jako prvně. Pak popošel, či se poodkulil asi o metr zpátky a znehybněl.

"Děkuju," řekl Josífek. Pak si všiml, že se sněhulák nehýbá. Pro Josífka byl pan Sněhulák mrtvý. Byl to už jen obyčejný sněhulák, kterého za pár hodin odhrnou silničáři ze silnice a který na chodníku pomalu roztaje. Josífek plakal.

"TY PARCHANTE! COS TO HODIL NA TEN ASFALT," zařval mu kdosi za zády. Josífek se ohlédnul a uviděl postaršího pána vykloněného z okna z druhého patra, střídavě hledícího na Josífka a střídavě na místo kde byl zářící ždibec sněhu. Teď už světlo vidět nebylo, protože se kulička propálila skrz silnici a z místa stoupal černý kouř z vařícího a škvařícího se asfaltu. Když to Josífek uviděl otočil se jako na obrtlíku a utíkal ke svému domu.

"Jen počkej, já na tebe zavolám policajty!" znělo mu za zády. Josífek utíkal, v ruce svíral sněhulákovu druhou kuličku a sušil si slzy rukávem. Bylo mu sněhuláka opravdu líto. Po první kuličce byl jako znovuzrozený a za okamžik stál před svým domem. Tam se zarazil. Jak se to vlastně odpálí?

Josífek byl totiž stále naštvaný na rodiče a chtěl jim udělat nějaký naschvál. Zbořím jim barák, říkal si. Ale jak to ten sněhulák odpálil? Jasně odhodil to a řekl podívej. Josífek si tedy stoupl asi dva metry od zdi domu, rozmáchl se a mrštil kuličkou o zeď. Josífkovy na chvilku zamrazilo v zádech, že rozbije okno panu Vonáskovi, co bydlí v přízemí a je pekařem, ale kulička se přilepila asi deset centimetrů od okna a tři metry od země.

Josífek už na nic nečekal a rozběhl se pryč. Řekl si, že musí zaběhnout alespoň za roh na hlavní ulici a tak utíkal a utíkal. Asi po dvě stě metrech potkal pana Vonáska, který se vracel z pokru od kamaráda a po dalším kilometru běhu dorazil za roh. Stál na hlavní ulici. Dvakrát prudce vydechl a nahlas zakřičel:

"P O D Í V E J."

Pan Vonásek právě přicházel ke svému bytu a vtom uviděl, že má vedle okna nalepenou sněhovou kuličku.

"Parchanti malí," zabručel si pod fousy, vystoupil na rantl, vedoucí kolem domu a kuličku rukou smetl. Pak našel v kapse klíče, otevřel si vchodové dveře a zase je za sebou pečlivě zavřel. V ten moment Josífek doběhl na hlavní ulici a kousek sněhu, ležící teď na zemi, odpálil.

Když se šest gramů vody přeměnilo během okamžiku na energii 54000 GJ, veškerá hmota v okolí několika stovek metrů se okamžitě vypařila a tlaková vlna srovnala se zemí oblast o průměru asi 10 km. Navíc se uvolnilo takové množství vysokoenergetického záření, že veškeré družice nacházející se nad místem výbuchu, osleply.

Josífek ucítil jen jemné šťouchnutí zdi do zad a pak už byl mezi samými sněhuláky a byl velice šťastný.

© 1997 Jiří Křivohlávek