Černá kočka

Malá černá kočka, spíš kotě, se hbitě plížila okolo vysokého tmavě hnědého, laťkového plotu. Za ním se rozkládala velká vila, spíš zámek, jednoho mocného Bostonského podnikatele. Byla to snad sto metrů dlouhá čtyřpatrová budova z řadou křídel, věžiček a výběžků. Uvnitř to muselo být pěkné bludiště. Budova měla jasně zářivou červenou střechu a celá vypadala, že je čerstvě omítnutá. Stěny byly převážně v odstínech světle žluté. Převážně. Některé části byly tmavší a některé zase světlejší. Zdálky proto budova vypadala jako velký zrůdný tygr.

Kolem domu se rozprostíraly rozlehlé zahrady s okrasnými stromy a keři. Vepředu před budovou však byl pouze trávník a řada květin, které vytvářely zajímavé spirálovité obrazce. V domě bydlel Johan Wolfgang Gate. Přistěhovalec z Německa, který během pár let získal různými podezřelými obchody s nemovitostmi a akciemi, pěkné jmění a koupil tuto repliku starého zámku. Bydlel zde se svou manželkou a osmiletou dcerou Daisy.

Kromě těchto rodinných příslušníku se v domě vyskytovalo minimálně deset osobních strážců, neméně sluhů, chův, pečovatelek, zahradníků, řemeslníků a dalších lidí, kteří se starali o to, aby se pan Gate, zvaný v Bostonu starý Goethe, měl dobře a aby vůbec jeho dům fungoval.

Na začátku dvaadvacátého století většinu funkcí řídil centrální, kvantově - elektronický počítač, velikosti někdejší krabičky od sirek, ale přesto se našla řada úkolů s nimiž si počítač prostě neporadil, a tak pan Gate ve svém domě zaměstnal potřebné lidi, aby se on a jeho manželka z dcerou cítili dobře.

Bezpečnost domu zvyšovala kromě inteligentního obraného systému taktéž smečka asi deseti dobrmanů, kteří byli speciálně geneticky upraveni, aby neublížili ani jemu, ani nikomu z jeho rodiny. Služebnictvo muselo být označeno speciální látkou, která je před dobrmany ochránila. Kohokoliv jiného, kdo by neoprávněně vnikl do zahrady Gateova domu by dobrmané během minuty bezpečně vyčenichali a roztrhali.

Černá kočka, která opatrně našlapovala kolem plotu, jakoby to věděla. I tak bylo s podivem, že už na ni u plotu neřve minimálně jeden ze psů. Kočka se přesto plížila podél plotu nikým nesledována. Když obešla dům a dostala se k lesnatější části zahrady, náhle se zastavila a rozhlédla se po okolí. Hlava se jí otáčela pomalu, jako robotu. Když si během několika sekund pečlivě prohlédla své okolí, vrhla se na plot. Vytáhla své ostré drápky a vyběhla elegantně po dřevěném plotu a bez sebemenší námahy či zakolísání skočila na větev stromu sklánějící se k plotu. Psi ji zjevně necítili, přesto zřejmě dala přednost bezpečí koruny stromů, kam za ní psi nemohli.

Elegantně přešla po větvi ke kmenu a pak na další větev a když už se pod ní tenčící se větev začala povážlivě prohýbat, odrazila se a skočila na vedlejší strom, a tak to opakovala dále a dále a pomalu se blížila ke Gateovu zámku.

"Vynikající Bille. To je prostě vynikající. To jsem opravdu netušil, že se vám to povede," vykřikoval rozrušeně mladý světlovlasý muž v nákladovém prostoru menší dodávky. Byl to celkem nový hybridní typ vozidla, které využívalo jak supravodivých magnetů, které fungovaly na větších silnicích opatřených magnetickým povrchem, tak standardních kol, které fungovaly na všech silnicích.

Dodávka stála kousek od hlavní silnice na přípojce ke Gateovu domu, která měla, stejně jako silnice hlavní, magnetický povrch, a tak se ona dodávka vznášela nehybně asi pět centimetrů nad povrchem dokonale hladké vozovky.

Uvnitř byl vedle křičícího blonďáka ještě jeden muž. Byl asi o deset let starší než jeho kolega, byl spíš tmavovlasý a notně plešatý. V poslední době začala být plešatost opět v módě. Ukázalo se, že řadu žen přitahují plešatí muži mnohem více než muži vlasatí.

Plešatý muž seděl na malé židli před holoprojektorem a sledoval před sebou bezvadně jasný a ostrý obraz trávy a hnědého laťového plotu.

"To víš Johny, zlatý ruský ručičky. Když se jim zaplatí, tak zvládnou všechno," odpověděl plešatý muž, aniž by odtrhl pohled od holoprojekce.

"Jakto že ji necítí psi?" zeptal se světlovlasý muž znova a dál nervózně přecházel po malém prostoru v dodávce.

"Prej nějaký monomolekulární polymerní nátěr s permanentním přebytkem elektronů. Říkaj tomu MPE. Zabraňuje to pronikání jakýchkoliv pachů. Nevýhodou ale je, že se povrch poněkud více leskne," vychrlil ze sebe Bill.

"Hmm," ohodnotil nátěr Johny. "Má multispektální vidění?"

"Jasně Johny," řekl pohrdavě Bill.

"Tak zkus IČ," řekl John "a neříkej mi Johny, víš že to nesnáším. Tak mi říkala matka. Pak naštěstí umřela."

"OK Johny," řekl plešatý Bill a přepnul obraz na infračervené vnímání. Holoobraz se změnil v záplavu falešných duhových barev, jimiž počítač nahradil infračervené záření. Nejteplejší věci byly žluté až bílé, studené věci byly modré až černé. V tomto pohledu byl vidět především plot, který zářil křiklavou žlutou, místy přecházející až do bílé. Původně zelená tráva teď byla oranžová a červená.

"Super Bille. Fakt super. Co takhle UV?"

"No problem," odpověděl Bill a přepnul obraz na ultrafialové vnímání. Obraz ztmavnul a zešednul. Oproti předchozímu infračervenému pohledu to byla nuda. Jelikož tráva ani plot vlastní UV nevyzařoval, byl obraz tmavší a převážně šedý až šedo modrý a zobrazoval pouze UV vysílané sluncem a odražené od zobrazovaných předmětů. Plot UV odrážel o něco víc než tráva, která UV celkem intenzivně pohlcovala, a tak byl víc domodra.

"Báječná kočička, opravdu báječná. To jsem zvědavý, jak se osvědčí v lezení," řekl vesele John. Bill na tuto poznámku nereagoval. Dál si prohlížel šedomodrý UV obraz.

"Bille, hoď to na viditelné světlo, takto to vypadá jako o půlnoci při měsíčku."

"OK Johny, ty jsi tu šéf," odvětil sedící Bill a přepnul zpět na viditelné světlo. Holoobraz náhle dostal opět správné barvy.

Pak, když bylo vidět, že za plotem místo trávy rostou stromy řekl Bill hlasitě "stop". Vedle obrazu se také zastavil i John, který přecházel po malém prostoru dodávky sem tam. "Rozhled," řekl Bill a pohled se začal pomalu měnit. Nejprve zabíral trávu a kousek plotu, pak přejel po celém plotu a po stromech a zámku za ním a skončil směrem odkud kočka přišla. "Šplh nahoru," zazněl další povel. Pak za okamžik, "po větvích na střechu domu."

"Miluju ten inteligentní navigační systém. Stačí říct na střechu a nemusíš jako vůl říkat pět kroků dopředu, jeden doleva a dva dozadu, jak je to u těch starých systémů.

"Jo Bille, jen ať se to neposere." "Není co," odvětil stroze Bill. "Nemůže bouchnout ta antihmota?"

"Ne, pokud je chlazená. A chlazená je, jinak by na nás už řvalo půl miliónu kontrolních systémů. Vidíš," řekl Bill a ukazoval do předního levého rohu holobrazu na jakýsi číselný údaj. "To je teplota. 4,2 kelvinu. Bod varu helia."

"Dobře Bille, tak jo. Hlavně ať se nic neposere."

"Klid Johny, říkám že se nic neposere."

"A neříkej mi Johny."

"Jé ahoj číčo. Jak se jmenuješ?" řekla malá světlovlasá holčička, přičapla ke kočce, která se objevila náhle před ní na chodbě a začala ji hladit.

"Tati, je tu kočka," křiklo děvčátko a dál hladilo kočku. Ta jen tupě stála a nechávala se malou Daisy hladit. Po chvíli jednostranného mazlení dítě kočku vzalo a rozběhlo se s ní chodbou. Kočka v jejích rukou vypadala jako mechanická hračka.

Daisy minula dvoje dveře a do třetích vběhla. Na konci místnosti, tam kde obyčejně býval pracovní stůl a židle, byl jen velký lesklý válec. Jeho povrch vypadal jako ze rtuti.

"Tati přestaň pracovat a pojď se podívat jakou mám hezkou kočičku," řekla dívka směrem k válci a čekala.

"Po chvilce se válec náhle rozplynul a místo něj se objevil onen pracovní stůl s židlí a jejím otcem.

"Daisy, kolikrát jsem ti říkal, že mě nemáš rušit když pracuju," řekl rozmrzele Johan Wolfgang, který kvůli Daisy musel přerušit důležité obchodní jednání.

"Ale tati, podívej jakou mám nádhernou kočičku," řekla Daisy a postrčila kočku směrem k otci. Ta však jen strnule stála a třeštila oči přímo na Johana Wolfganga Gatea.

"Proboha Daisy, kde`s ji vzala?" zeptal se rozzlobený otec.

"Přišla za mnou," řekla Daisy a v ten moment se doposud strnulá kočka probrala nečekaně k životu. Prudce se otočila, zatnula drápy do huňatého koberce a neuvěřitelně rychle vyběhla z pokoje.

"No teda," vypadlo z Johana, který z otevřenou pusou zíral na místo, kde ještě před chvílí stála ta malá černá kočka. `Vždyť to zvíře utíkalo snad stovkou,` pomysel si Johan, který miloval rychlou jízdu na magnetických skůtrech. Chvíli mu trvalo než se z toho rychlého zmizení vzpamatoval a když vyběhl za kočkou na chodbu, nebylo už po ní ani vidu, ani slechu.

"Béééé," uslyšel Johan. To se rozplakala jeho dcera. Nechal proto kočku kočkou a šel uklidňovat svou malou Daisy. Každopádně už bylo zase vše v pořádku. Ta záhadná kočka zmizela a nezůstala po ní jediná stopa. V tom se ale Johan Wolfgang velice mýlil. Nevšimnul si totiž malého bílého chlupu, který ležel na koberci, kde ještě před chvílí stála ona podivná kočka. Kdyby si ho ale přece jen všimnul, možná by se podivil, proč je bílý, když kočka byla černá. Kdyby jej zkoumal podrobněji, zjistil by, že chlup je přeci jen černý. To bílé byla narůstající námraza.

"Kruci, Bille, vždyť to ta malá pokazí," křičel blonďatý Johny. "Klídek Johny, zavede nás přímo ke svýmu zkurvenýmu tatíkovi," odpověděl překvapivě nenávistně Bill.

"Máš pravdu, je to hajzl, proto ho chce také naše organizace zlikvidovat že? Už moc dlouho strká ruce tam kam nemá."

Na holoprojektoru bylo vidět, jak Daisy, držící kočku v podpaží, utíká chodbou. Pak proběhla jedněmi dveřmi a před Billem se objevila Johanova pracovna a jeho rtuťovité virtuální studio. Pak, když Daisy na svého otce zakřičela, se studio vypnulo a jako zázrakem se objevila židle se stolem, za kterým seděl sám Johan Wolfgang Gate.

"Tak tady ho máme hajzlíka," řekl pohrdavě Johny, který teď místo přecházení po dodávce stál za Billem a pečlivě sledoval holoprojektor.

"Postav ji kruci," zamumlal náhle Bill.

"Cože?" zeptal se Johny.

"Říkám, ať tu kočku postaví, ať můžu uvolnit sondu. Nerad bych, aby se zachytila na tý malý kurvičce. Pak by ji zatáhla bůhví kam a byli by jsme v průseru."

"A proč to vlastně neodpálíš rovnou teď?" zeptal se nedočkavý Johny.

"Protože ta kočka stála přes padesát miliónů dolarů, plus osmdesát melounů za tu antihmotu a já bych nerad vyhodil pro nic za nic padesát melounů jen tak do luftu jasný Johny?"

"Jasný a neříkej mi Johny, víš že to nesnáším."

"A navíc," pokračoval ve svém poučování Bill, "její střeva bych možná taky rád viděl lítat po Bostonu, ale myslím si, že mi postačí, když uvidím plachtit jen vnitřnosti jejího fotříka. Jasný Johny?"

"No jo, jasný," přitakal Johny a na chvíli před očima uviděl letět vzduchem šedé pletence střev, jako nějaké ptáky. Kroužili chvíli nad městem a pak pomalu mizeli v dálce.

"... postavila."

"Cos to říkal?" zeptal se Johny náhle vrácený do reality.

"Že už tu kočku konečně postavila. Seš hluchej, nebo ti už začíná měknout mozek?"

"Uvolňuju sondu," řekl pak po chvilce Bill, když se nedočkal Johnovy odpovědi. Pak vyslal rozkaz "uvolnit sondu" a v ten moment se v přední, dolní části holoprojekce rozblikal červený nápis: POZOR NEBEZPEČÍ VÝBUCHU.

"Za jak dlouho to bouchne," zeptal se Johny.

"Okamžitý návrat na výchozí stanovitě," zavelel Bill a sledoval, jak se obraz rozmázl a pak zběsile uháněl, jak kočka utíkala rychlostí pětaosmdesát kilometrů za hodinu směrem k nim. Teprve poté se věnoval Johnymu. "Až se pouzdro oteplí, antihmota v elektromagnetickém obalu se začne ohřívat a vypařovat a jednotlivý vypařený atomy postupně proniknou bariérou a zanihilují. Tím se pouzdro oteplí ještě víc, až přestane elektromagnetickej obal fungovat. Pak pomáhej pánbů tomu, kdo bude blíž než padesát metrů."

"Chtěl jsem vědět, za jak DLOUHO to bouchne a ne PROČ to bouchne," odsekl naštvaně Johny.

"Počítám tak za minutu, za dvě."

"Jakou to má sílu," zeptal se už zase klidně Johny.

"No z té desetiny mikrogramu antihmoty by se mělo během nanosekundy uvolnit asi 20 MJ energie, což odpovídá asi deseti kilům TNT, což stačí na zničení jednoho baráčku. Navíc vznikne vysokoenergetický záření, který zabije vše na kilometr kolem. Ovšem pokud nebude ničím stíněný. Vzhledem k tomu, že starý Goethe má tlustý zdi, jeho rodina pokud bude na druhý straně zámku by to mohla přežít. My jsme pro jistotu stíněni deseti centimetrama olova a natočení předním sklem od epicentra."

"OK Bille, OK."

"Čekám to každým okamžikem," řekl klidným hlasem Bill a poškrábal se na holé hlavě.

"Jak jsme daleko od toho domu?" zeptal se neklidný Johny.

"Necelý dva kilá.." pak se celý svět změnil v oslnivě bílé světlo.

"Nebreč maličká," uklidňoval malou Daisy její otec, "třeba se zase vrátí," říkal, ale v duchu doufal, že snad ne.

"Nevrátí," potahovala Daisy, jakoby četla otcovy myšlenky.

"Ale vrátí," chlácholil ji klečící otec, "pomůžu ti ji hledat, ale až později, teď musím pracovat ano?"

Daisy chvíli mlčela, ale pak se podívala na otce velkýma modrýma a uslzenýma očima, ve kterých už teď měla plno veselých jiskřiček a řekla:

"Tak jo tatíku"

"Běž teď radši za maminkou, ať se ti nic nestane ty tatíku," řekl Johan a sledoval svou dceru, jak celkem vesele vyběhla z pokoje a zavřela za sebou dveře. `Ach ty děti,` pomyslel si Johan, `jak dovedou rychle na všechno zapomenout.`

Pak si stoupl a přešel ke svému stolu. O několik centimetrů minul malý ojíněný chlup z kočky, aniž by mu věnoval sebemenší pozornost. Pak usedl za stůl a vstoupil do své virtuální kanceláře. Měl toho tolik k projednání. V mžiku se kolem něj a stolu objevil stříbrný válec a Johan začal pracovat.

Během několika sekund se nic nedělo. Pak chlup z kočky změnil barvu. Jinovatka roztála. Kdyby měl Johan v pokoji detektor záření, zjistil by že jeho pokoj zaplavuje intenzivní tvrdé záření, které se stávalo intenzivnějším a intenzivnějším. On i jeho dcerka, která z pokoje před chvílí odešla, dostali mnohonásobek smrtelné dávky. Jeho dcera by zemřela během několika dnů, on během několika hodin. Pak náhle začal z koberce stoupat dým a během další sekundy selhala elektromagnetická bariéra uvnitř sondy. Během zlomku sekundy se veškerá antihmota proměnila v čistou energii.

Teplota místnosti se vmžiku zvedla z příjemných 21 na asi 15 miliónů stupňů. Vzduch a veškeré zařízení, včetně Johana Wolfganga Goetha se proměnil v plazmu, stejně tak jako pár nejbližších zdí. Pak tento žhavý stlačený plyn vyrazil do všech stran.

Zámek se rozprsknul jako meloun, který zvědavé děti upustili z posledního patra činžovního domu na betonový chodník. Kusy zámku létaly na kilometry daleko a tlaková vlna rozbila okna v dva kilometry vzdálené čtvrti Old Cape a v půlkilometrovém okolí zámku vyvrátila všechny stromy.

"A kurva," stačil říct Bill, než k nim dorazila tlaková vlna. Dodávka udělala ve vzduchu několik salt a pak přistála na střeše uprostřed magnetické silnice. Dvě vteřiny nato se ozvala tak silná rána, že oba dva měli dojem, že zvuk se v tu chvíli musel zhmotnit. To byl taky poslední zvuk, co zaslechli. Leželi potlučení v nákladovém prostoru a z uší jim vytékala krev z protržených bubínků.

 

Kdesi v ruské laboratoři; minulost:

Malá temná laboratoř v přízemí jednoho hotelu v sobě ukrývala něco, co mělo cenu jako celé rusko. Asi deset miligramů antihmoty. Byla postupně nakradena v supertajné vojenské laboratoři a přenesena sem, do laboratoře soukromé. Zde v tuto chvíli pracovali dva mlčenliví, vousatí muži. Jeden stál u stolu a snažil se cosi rozluštit na malém umaštěném papírku. Druhý stál u masivního laboratorního stolu, skloněn nad přístrojem připomínající mikroskop. Byl to starý mikromanipulátor umožňující sestavovat stroje o velikosti řádově mikrometry.

"Serjožo, prosímtě, pojď jsem," pronesl ten muž luštící lístek. "Ano Borisi už jdu, mimochodem ta mikrosonda na tu antihmotu je hotova. Stačí jen aktivovat ochranné pole," odpověděl druhý muž zanechav práce.

"O to právě jde Serjožo. Nemůžu přečíst jestli mám odkrojit desetinu mikrogramu, nebo desetinu miligramu."

"To budou spíš ty miligramy, to víš Američani jsou prachatí, ty si rádi zaplatí pořádnou bombu," řekl Serjoža a přistoupil k Borisovi. Vzal si od něj lístek a přimhouřil husté obočí. Po chvíli luštění odpověděl:

"No jo, v tom aby se svině vyznala. Je to mí nebo em? Ale jo, dívej jak nabíhá ta nožička, to bude m. Jasně, to budou miligramy, vždyť jsem to říkal."

"Tak jo, ale je to na tobě," zbavil se alespoň v duchu odpovědnosti Boris. Pak přistoupil k kryoskopické nádobě a pomocí speciálního gama nože odkrojil patřičnou dávku antihmoty. Občas ho pak ale napadlo, jestli té antihmoty přeci jen neměla být desetina mikrogramu.